1e Socratisch Café: op zoek naar de waarheid

Olakala

 

Tekst: Howard Krol, foto: Jan Huiberts

‘Spannend en inspirerend.’ Zo typeerde een van de bezoekers de eerste editie van het Socratisch Café Castricum op zondag 23 juni 2013 in Grieks restaurant Ola Kala . De 26 deelnemers van uiteenlopende leeftijden voerden met elkaar een gesprek over waarheid volgens de methode van de Griekse wijsgeer Socrates.

Gespreksleider Rudolf Kampers legde vooraf helder uit dat je je bij zo’n gesprek vragend en inlevend opstelt: ‘Het gaat niet om gelijk krijgen zoals in een debat of discussie. Het gaat erom dat je elkaar vragen stelt en elkaar begrijpt, zoals in een dialoog.’ Aan het begin van de sessie kozen de aanwezigen gezamenlijk de vraag die onderzocht zou gaan worden. Dat werd een van de kernvragen uit de filosofie: wat is waarheid? Kampers vroeg de deelnemers na te denken over een moment in hun leven waarin ze met waarheid te maken hadden. Dat leverde een aantal bijzondere voorbeelden op, die met de groep werden gedeeld. Zo vertelde een van de aanwezigen dat hij bij het bed van zijn net overleden vader een sterke waarheid ervoer, maar tegelijkertijd ook de ontkenning ervan voelde. Dit kon toch niet waar zijn?

In een onderzoek van dit voorbeeld werd het begrip waarheid aan alle kanten tegen het licht gehouden. Voor de een was waarheid ‘een vaststaand feit, waar iedereen het mee eens moet zijn’. Een ander zag waarheid als ‘altijd subjectief’, waarop een derde deelnemer scherpzinnig constateerde dat ‘dan exacte wetenschappen zoals wiskunde of natuurkunde geen bestaansrecht hebben’. Zo ontstond een leuk en prikkelend filosofisch gesprek, waarbij vele mooie en wijze uitspraken werden gedaan. U  leest er meer over in het inhoudelijke verslag. En daarover zei Socrates zelf ooit: ‘Een verzameling mooie uitspraken is meer waard dan een hoop schatten.’

Op zondagmiddag 27 oktober 2013 leidden we een geïnspireerd gesprek over de vraag Wat is volwassenheid? Binnenkort vindt u hier informatie over de volgende editie van het succesvolle Socratisch Café.