24 mei 2014 Gorinchem: kinderconferentie voor (hoog)begaafde kinderen

Kinderconferentie2Hoogbegaafde kinderen en jongeren krijgen steeds meer aandacht. Mede gezien complicaties als onderpresteren of gedragsproblemen is dat vaak terecht.

Minder terecht is het volgens ons, het verschijnsel (hoog)begaafdheid op voorhand te benaderen als probleem. Want begaafdheid is en blijft de weg naar ontwikkeling, inspiratie en nieuwe perspectieven.

Deze boodschap staat centraal op de Kinderconferentie voor (hoog)begaafde kinderen van 9 t/m 14 jaar op 24 mei 2014 in het Gymnasium Camphusianum in Gorinchem: (Hoog)begaafdheid is HOT en COOL.

Wij laten er zien hoe leuk en inspirerend een filosofisch gesprek kan zijn in de sessie Filosoferen aan de keukentafel.