Aan de slag: Raad van Toezicht

SLF groeit. Wij ondersteunen steeds meer doelgroepen met nieuwe, inspirerende  vormen van filosoferen. We werken internationaal aan het Global Thinking Project en ontwikkelen tegelijk de interne organisatie. Bij die groei hoort ook een andere, belangrijke stap: de instelling van een Raad van Toezicht (RvT). Deze raad is op 12 mei 2011 statutair ingesteld en deze zomer aan de werkzaamheden begonnen. De RvT ziet kort gezegd toe op onze activiteiten en fungeert als klankbord bij de ontwikkeling van onze strategische doelstellingen. Op dit moment heeft de raad drie leden:

  1. Voorzitter Marije Adriaansens (1979) is country leader van SIFE Nederland (Students In Free Enterprise) en zelfstandig organisatieadviseur via Floreat.
  2. Jan Stoof (1949) is management coach. Hij heeft tientallen jaren bestuurlijke ervaring in onderwijs, sociale zekerheid en zakelijke dienstverlening.
  3. SLF-medeoprichtster en voormalig bestuurslid Truus van der Kaaij (1948) heeft zich na haar onderwijsloopbaan gespecialiseerd in dienstverlening op het gebied van hoogbegaafdheid.

Als SLF zijn wij erg blij met de aanzienlijke bestuurlijke rijkdom die met de ervaring, de expertise en de competenties van deze raadsleden tot stand komt. We hebben er alle vertrouwen in dat de raad op vernieuwende manieren zal bijdragen aan het realiseren van onze doelstelling: het bevorderen van filosofische gespreksvoering. In de nieuwe statuten vindt u meer informatie over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van raad en bestuur.