Nieuw in de Raad van Toezicht SLF: Ger Groot

In juni 2012 is filosoof, essayist en criticus prof. dr. Ger Groot (1954) toegetreden tot onze Raad van Toezicht. Door deze inhoudelijke versterking van formaat zal de Raad ons nóg beter kunnen ondersteunen in het realiseren van onze doelstelling: het bevorderen van filosofische gespreksvoering.

Ger Groot doceert filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, waar hij zich vooral bezighoudt met cultuurfilosofie en wijsgerige antropologie. Hij promoveerde er in 2003 op de studie Vier ongemakkelijke filosofen: Nietzsche, Cioran, Bataille, Derrida. Sinds 2009 is Ger Groot tevens bijzonder hoogleraar Filosofie en literatuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast publiceert hij veelvuldig beschouwingen, boekbesprekingen en opiniestukken in dag- en weekbladen en culturele tijdschriften.

Zijn meest recente boeken zijn Het krediet van het credo: godsdienst, ongeloof, katholicisme (2006), De gelukkigste illusies: over kwaad en verlossing (2008), Papierverwerkende industrie: lezen als beroep (2009) en Vergeten te bestaan: echte fictie en het fictieve ik (2010). Ger Groot verzendt maandelijks een e-mail met verzamelde publicaties. U kunt een abonnement aanvragen via ger.groot@skynet.be. Hij is op twitter te volgen onder @GrootGer.

Lees in onze statuten wat de Raad van Toezicht doet.

21 juni 2012