Artikel ‘Beroemde uitspraken’

Voormalige uitspraken van de week

woensdag 23 dec. 2009 • Category:   Beroemde uitspraken

Er bestaat maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem: de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie.

Albert Camus

Albert Camus (1913-1960)

De mythe van Sisyphus – Een essay over het absurde 


Ein Gespräch setzt voraus, dass der andere Recht haben könnte.

Gadamer

Hans-Georg Gadamer (1900-2002)


De dichter openbaart geheimen zonder ze te verraden.

Jan Greshoff

Jan Greshoff (1888-1971)


Misschien is een van de ingrijpendste gevolgen van het neoliberale tijdperk wel het verlies van verbeeldingskracht (…)

Naomi Klein

Naomi Klein in NRC 21 juli 2017
over Nee is niet genoeg 


Fact explains nothing. On the contrary, it is fact that requires explanation.

Marilynne Robinson

Marilynne Robinson (1943), Housekeeping


Vrijheid heeft geen bron. Vrijheden zijn een waarde in zichzelf. Je moet mensen dus laten zien hoeveel het betekent dat ze mogen deelnemen op elk politiek niveau, van lokaal tot nationaal.

Agnes Heller

Agnes Heller (1929)
Filosofie Magazine februari 2017


De crisis is juist het feit dat het oude sterft en het nieuwe maar niet geboren kan worden.

Gramsci

Antonio Gramsci (1891-1937)
Selections from the Prison Notebooks


Uiteindelijk herinneren we ons niet de woorden van onze vijanden, maar het zwijgen van onze vrienden.

Martin Luther King

Martin Luther King (1929-1968)


Als je niet weet wat je moet maken, is het raadzaam aan het werk te gaan.

Daan van Golden

Daan van Golden (1936-2017)
foto Vincent Mentzel


Het woord is gemaakt om te loven en prijzen, het is het woord gegeven om zich te verbazen, te bewonderen, te zegenen, en het verschijnsel te karakteriseren door het gevoel dat het opwekt, maar niet om het verschijnsel zelf op te roepen of weer te geven.

Thomas Mann

Thomas Mann (1875-1955)
Doktor Faustus (Fischer 1947)
Doctor Faustus (De Arbeiderspers 1985)
vertaling Thomas Graftdijk


Heet het dwaling als een man verdwaalt?

Ovidius

Metamorfosen
Ovidius (43 v.Chr. – 17 na Chr.)


Ik ken mensen die een auto kopen van 30.000 of 40.000 euro en geen geld hebben om hun kinderen op te voeden. Ze willen een nieuw model om het gevoel te krijgen dat ze bestaan. Het is net als heroïne […]. Als mensen nieuwe waarden vinden […], zal er een nieuwe, op echte waarde gebaseerde economie ontstaan. Die nieuwe economie berust op de waardering van weten, van kennis in het leven van de mens […].

Stiegler

Bernard Stiegler (1952)
Filosofie Magazine oktober 2016


Für mich sind Worte vor allem Klänge.

Peter Bieri

Peter Bieri (1944)
Wiener Zeitung 2 november 2007


De mens is gesneden uit het hout waarvan men brandstapels maakt.

Albert Camus

Albert Camus (1913-1960)
L’état du siège (1948)


[…] begrip heeft ook altijd iets neerbuigends.

Daan Remmerts de Vries

Daan Remmerts de Vries (1962)
over Groter dan de lucht, erger dan de zon
NRC 29-9-2016


Er is een vorm van leren die verlies nodig heeft.

Jonathan Safran Foer

Jonathan Safran Foer (1977)
NRC Boeken 9-9-2016 1/2  2/2
foto Jeff Mermelstein


Privacy niet belangrijk vinden omdat je niets te verbergen hebt, is hetzelfde als niet geven om vrijheid van meningsuiting omdat je niets te zeggen hebt.

Edward Snowden

Edward Snowden (1983)


The test of a first rate intelligence is the ability to hold two opposed ideas in mind at the same time and still retain the ability to function.

F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald (1896-1940)
The Great Gatsby


Ik geloof dat ik weet waarom de mensen waargebeurde verhalen schrijven. Niet om de roem, maar om onzichtbaarder te worden, en onderwijl mee te kunnen eten van de ware kern van de wereld.

Kamel Daoud

Haroen in Moussa of de dood van een Arabier van Kamel Daoud


De grootste vijand van stilte is saaiheid.

Christiaan Kuitwaard

Christiaan Kuitwaard (1965)
Bijlage De Groene Amsterdammer
bij Silence out loud
Kranenburgh Bergen


Scepticisme is de prikkel voor jonge beschavingen en de schroom van de oude.

Cioran

Emil Cioran (1911-1995)
Bittere syllogismen (1952 / 1993) 


(…) welk offer moet het voorbeeld brengen aan de navolger, de meester aan de leerling, de vader aan het kind, om die nog een schaduw van zelfstandigheid te gunnen?

Cornelis Verhoeven

Cornelis Verhoeven (1928-2001)
De ogen van Plato, Boom 2000, p.11
Foto Daan Verhoeven


We hebben een ander mondiaal bestuur nodig. Maar in plaats daarvan bouwen we hekken en komen we met draconische immigratiewetten. (…) De overtuiging dat buiten onze muren andere wetten gelden dan binnen zal als een boemerang werken. Het zal ontploffen binnen je eigen muren.

Achille Mbembe

Achille Mbembe (1957)
NRC 11 december 2015


Gangsters en goden spreken niet, zij knikken of schudden het hoofd en worden gehoorzaamd.

Roland Barthes

Roland Barthes (1915-1980)
Mythologieën


‘Een wetenschapper is op zoek naar de waarheid in de hoop dat die achterhaald zal raken.’ Die uitspraak van Max Weber is typerend voor onze samenleving. Het recht op die twijfel is verankerd in de rechtsstaat. Tegelijkertijd is ook die rechtsstaat een geloof. Maar wel een geloof dat de basis schept voor andere religies. Dat is een schitterende prestatie, die we moeten koesteren. Dat kan alleen door over elkaars geloven te praten.

Hans Boutellier

Interview Hans Boutellier NRC 14-11-2015
n.a.v. Het seculiere experiment, Boom 2015


Wat de ijdelheid van anderen zo onverdraagbaar maakt, is dat ze de onze raakt.

Rochefoucauld

Francois de La Rochefoucauld (1613-1680)
Maximes


Het laagje beschaving over de aard van de mens is flinterdun, luidt een van de idées reçues van dit decennium. Je krabt het er zó af, zucht de elite. Maar je smeert het er dus ook zó op, denk ik dan.

Maxim_Februari

Maxim Februari
NRC 3 november 2015


Wij zijn zelf tragediedichters, en wel van de mooiste en beste tragedies die maar mogelijk zijn.

Plato

Plato (ca. 427-347 v. Chr.), Wetten 817 b


De ideeën zijn het echte kapitaal. Daar moet je tijd, energie en geld in willen steken.

Daan Roosegaarde

Daan Roosegaarde (1979)
NRC 10 oktober 2015


Het doel van de politiek is dus in werkelijkheid de vrijheid.

Spinoza

Baruch Spinoza (1632-1677)
Tractatus theologico-politicus 20.6


Bij sommige mensen zijn de gebreken flatterend, bij anderen de deugden ontluisterend.

Rochefoucauld

François de la Rochefoucauld (1613-1680), Maximen


Wat we ‘het begrijpen van een zin’ noemen, vertoont in veel gevallen een veel sterkere overeenkomst met het begrijpen van een muzikaal thema dan we wellicht geneigd zijn te denken. (…) Want we zeggen dat het begrijpen van een zin duidt op een werkelijkheid buiten de zin. Terwijl men zou kunnen zeggen: ‘Het begrijpen van een zin betekent dat men greep op zijn inhoud krijgt; en de inhoud van de zin ligt in de zin.’

Ludwig Wittgenstein

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)
The blue and brown books


There is nothing either good or bad, but thinking makes it so.

William Shakespeare

William Shakespeare (1564-1616), Hamlet


(…) Er is meer moed voor nodig ergens een punt achter te zetten dan een nieuw vers te beginnen: dat weten alle artsen en dichters.

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche (1844-1900), Also sprach Zarathustra, Kritische Gesamtausgabe DTV/De Gruyter, 4/259
Vertaling: Ger Groot in Vier ongemakkelijke filosofen, SUN 2003, p. 63


De macht van de politiek om kunst tot propaganda te reduceren wordt gecompenseerd door de macht van het creatieve individu om propaganda weer tot kunst te maken.

Joes Segal

Joes Segal (1961)
Kunst en politiek.
Tussen zuiverheid en propaganda
Amsterdam University Press 2015


Wij vergissen ons als we denken dat we genoeg over de stoffelijke werkelijkheid weten om te kunnen zeggen dat bewustzijn niet stoffelijk kan zijn.

Galen Strawson

Galen Strawson (1952)


We worden verteld: op die manier bestaan we.

IJsseling

Samuel IJsseling (1932-2015)
Ger Groot: Dankbaar en aandachtig.
In gesprek met Samuel IJsseling
Klement 2013, p. 101


Woorden zijn ook altijd daden.

Henk Oosterling

Henk Oosterling (1952)


Onze humaniteit ligt niet in het vermogen te leren, maar in het vermogen aangesproken te worden.

Biesta

Gert Biesta (1957)


Als je het antwoord niet kunt vinden, probeer dan de vraag te begrijpen.

Confucius

Confucius (551-479 v.Chr.)


Cruciaal is dat je jezelf overhaalt om van de wereld te houden. Als je de schoonheid ziet van de breekbare menselijke soort, van bouwkunst, sport, staatsrecht, gastronomie en al die andere manieren die we verzonnen hebben om ons biologische repertoire te verfijnen, dan pas kun je je eigen bijdrage, hoe klein ook, naar waarde schatten. En dan is het een grote troost dat alles doorgaat als jij er niet meer bent.

Rene Gude

René Gude (1957-2015)


Niets wordt zo vast geloofd als datgene waarvan wij het minste afweten.

Montaigne

Michel de Montaigne (1533-1592), Essays


When there’s no hope, there’s no reason for pessimism either.

Aki Kaurismaki

Aki Kaurismäki (1957)


Ieder mens wordt schrijver doordat hij niet mag zeggen wat hij zou willen zeggen.

Martin Walser

Martin Walser (1927)


Alle dingen waaraan behoefte bestaat worden ‘rechten’ genoemd. Dat ondergraaft het idee dat er grondrechten zijn.

Siedentop

Larry Siedentop (1936), NRC 24 januari 2015


We zouden een armzalig leven hebben als we alleen konden lachen als we winnen. En winnen doe je op de finish – niet halverwege.

Andrew Cape

Andrew Cape (1962), navigator Team Brunel
halverwege etappe 3 Volvo Ocean Race 2014-15, 13 januari 2015


Ik hoop aan te tonen dat het leven betekenis heeft, ook als het geen voordeeltjes oplevert.

Tim_Fransen

Tim Fransen (1988)


De moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude.

John Maynard Keynes

John Maynard Keynes (1883-1946)


(…) Een paar jaar geleden (werd ik) uitgenodigd om als ‘succesvol filosoof’ aan de nieuwe studenten uit te leggen wat je daar nu eigenlijk ‘mee kan worden,’ die studie filosofie. Mijn antwoord (…): iemand die begrijpt dat ‘wat je ermee wordt’ de verkeerde vraag is als je je afvraagt of je filosofie moet studeren.

Rob Wijnberg

Rob Wijnberg (1982)


‘Cheshire Kat,’ vroeg Alice. ‘Wil je mij alsjeblieft vertellen welke kant ik op moet vanaf hier?’ ‘Dat ligt er voornamelijk aan waar jij naartoe wilt’ zei de Kat. ‘Dat kan mij niets schelen,’ zei Alice. ‘Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat,’ zei de Kat.

Lewis Carroll

Lewis Carroll (1832–1898)


Het bbp meet alles, behalve wat het leven de moeite waaard maakt.

Robert_F_Kennedy

Robert F. Kennedy (1925-1968)


Mijn bedoeling […] is […] de lezer bewust te maken van de volle waarheid van mijn hypothese, dat al onze overtuigingen over oorzaak en gevolg een uitsluitende afgeleide zijn van de macht der gewoonte […].

Hume-kopie

David Hume, Traktaat over de menselijke natuur, p. 203.


Ons streven is volledige werkloosheid, zodat we kunnen spelen.

Arthur C. Clarke: 2005: A Tsunami Odyssey: Recovery is slow in Sri Lanka

Arthur Clarke (1917-2008)


Eeuwenlang is de mens gebleven wat hij voor Aristoteles was: een levend dier met daarbij het vermogen een politiek bestaan te leiden; de moderne mens is een dier waarvan de politiek het bestaan als levend wezen op het spel zet.

Michel Foucault

Michel Foucault (1926-1984)
De wil tot weten, SUN/Boom Amsterdam 1994, p. 127)


[…] als een regering daden van buitensporige onrechtvaardigheid wil begaan, is het niet voldoende dat zij het wil of zelfs kan, het is vooral van belang dat de zeden, ideeën en gevoelens van de tijd zich ertoe lenen.

Alexis de Tocqueville

Alexis de Tocqueville (1805-1859)
Herinneringen aan de omwenteling van 1848
Van Gennep Amsterdam 2012, p.120


“Als je werkelijk alles wat je weet van een onderwerp […] in woorden kunt vangen, dan betekent dat simpelweg dat je er niet genoeg van weet.”

Mikhail Katsnelson

Mikhail Katsnelson (1957)
De Groene Amsterdammer 30 juli 2014


Van alles wat wijsheid verschaft met het oog op levenslang durend geluk, is het bezit van vriendschap verreweg het belangrijkst.

Epicurus

Epicurus (341-270 v. Chr.)


Moderniteit is een dunner laagje dan we vaak denken.

Geert Mak

Geert Mak (1946): De Eerste Wereldoorlog, kan het weer gebeuren? NRC Handelsblad 21 juni 2014


Sociale codes en ethische kaders ontwikkelen zich samen met technologie.

Peter-Paul Verbeek

Peter-Paul Verbeek (1970)


Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

Mark Twain

Mark Twain (1835-1910)


We have it in our power to begin the world all over again.

Paine

Thomas Paine (1737-1809)
Common Sense (1776)


Ik heb geleerd dat de werkelijkheid te complex is om hem volledig rationeel te controleren.

Vargas_Llosa_2014

Mario Vargas Llosa (1936)


Philosophy would render us entirely skeptics, were not nature too strong for it.

David Hume (1711-1776)


Het is belangrijk de grond terug te eisen die de mensheid is ontnomen op basis van velerlei arbitrair ingeperkte formuleringen van de eisen van rationaliteit.

Amartya Sen

Amartya Sen (1933)
Rationality and Freedom


After September 11, some critics even tried to lump the antiglobalization protesters in with the terrorists (…). Their grievances concern not world order but world disorder, and if the young demonstrators are a little foolish in their politics, a little naive in their analysis, and a little short on viable solutions, they understand with a sophistication their leaders apparently lack that globalization’s current architecture breeds anarchy, nihilism, and violence.

Benjamin Barber

Benjamin Barber (1939)
Jihad vs McWorld


Een goed aforisme is te hard voor de kaken van zijn tijd.Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Het taboe bevordert ressentiment. Dat blokkeert een vrijer oordeel en vergroot de ontwikkelingsachterstand.

Margarete Mitscherlich

Margarete Mitscherlich (1917-2012)


Verslaving is een vriendschap zonder vriend.

Connie_Palmen

Connie Palmen (1955)
foto: Vera de Kok


Bij de meeste beslissingen die je moet nemen ken je niet alle feiten. Het gaat om moeilijke keuzes, die niet juist of onjuist zijn. Om die beslissingen te kunnen nemen, vaak voor de langere termijn, moet je gedreven zijn door diepere waarden.

Paul Polman

Paul Polman  (1956)
in NRC Handelsblad 28 december 2013


Burgers in een democratie moeten privacy hebben, en daar zelf de macht over hebben. Zonder de zekerheid van privacy is het onmogelijk om met volle overtuiging een andere mening te verdedigen dan de overheid. Dat is cruciaal in onze samenleving.

Rachel Levinson-Waldman

Rachel Levinson-Waldman
in Dave Eggers: NSA-gegluur leidt tot zelfcensuur
NRC Handelsblad 3 januari 2014


Een werkelijkheid die niet op een of andere manier weerspiegeld of be-spiegeld of verteld is, blijft stom. Ze zegt nog niks. Zeggingskracht krijgt ze pas dankzij de mimesis en dus dankzij het verschil dat daarin binnensluipt.

IJsseling

Samuel IJsseling (1932)
Ger Groot: Dankbaar en aandachtig. In gesprek met Samuel IJsseling
Voorwoord Hans Achterhuis, Klement 2013


We worden verteld: op die manier bestaan we.

IJsseling

Samuel IJsseling (1932)
Ger Groot: Dankbaar en aandachtig. In gesprek met Samuel IJsseling
Voorwoord Hans Achterhuis, Klement 2013


Het denken is met papiergeld te vergelijken. De afwijking van de werkelijkheid valt al naar gelang de omstandigheden gunstig of ongunstig uit. We moeten in elk geval de naïeve opvatting laten varen alsof het gedachte werkelijk is.

Vaihinger

Hans Vaihinger (1852-1933)
De filosofie van het alsof,  IJzer 2013  (1911)


Luisteren is iets magnetisch en merkwaardigs; een creatieve kracht. We trekken juist naar die vrienden die naar ons luisteren. Luisteren creëert ons, het geeft vleugels en doet ons groeien.

Karl A. Menninger

Karl Augustus Menninger (1893-1990)


Elke lezer is de lezer van zijn eigen ik; het werk van de schrijver is slechts een soort optisch instrument dat de lezer wordt aangereikt zodat deze kan onderscheiden wat hij zonder dit boek misschien nooit in zichzelf zou hebben ontdekt.

Marcel Proust

Marcel Proust (1871-1922)


Hoop is gewoonlijk een slechte gids, maar een voortreffelijke reisgenoot.

halifax

Lord Edward Halifax (1881-1959)


I never said I was tasteful.

LouReed

Lou Reed (1942-2013)
I Wanna Be Black


De stoïcijnse gedachte dat we tegemoetkomen aan onze wil door het snoeien van onze verlangens, is als het afhakken van onze voeten als we schoenen willen.

Jonathan_Swift

Jonathan Swift (1667-1745)
Thoughts on various subjects


Vaarwel, zei de vos. Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar.

antoine-de-saint-exupery

Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
De Kleine Prins (1943) vertaald door Laetitia de Beaufort-van Hamel
Ad. Donker Rotterdam 2010


Het ogenblik van de beslissing is een dwaasheid, zegt Kierkegaard. Dit geldt in het bijzonder voor het ogenblik van de rechtvaardige beslissing […].

Derrida

Jacques Derrida (1930-2004)
Kracht van wet Het mystieke fundament van het gezag, p. 79
Ingeleid en vertaald door Rico Sneller Garant Antwerpen-Apeldoorn 2013


Niets is absoluut dood: iedere betekenis zal het feest van de thuiskomst meemaken.

Bachtin

Michail Bachtin (1895-1975)
Speech Genres and Other Late Essays (p.170),
University of Texas Press Austin 1986


We kunnen onze problemen niet oplossen met de denkwijze waarmee we ze hebben veroorzaakt.

Albert Einstein

Albert Einstein (1879-1955)


jezelf een vraag stellen
daarmee begint verzet
en dan die vraag aan een ander stellen

Campert

Remco Campert (1929)


De man die rijk sterft moet zich schamen.

Andrew Carnegie

Andrew Carnegie (1835-1919)


We leven om de extase af te leren.

Emil Cioran

Emil Cioran (1911-1995)


Ik ben van mening dat je onmogelijk kunt uitmaken wat rechtvaardig is en welke rechten een individu moet krijgen zonder een morele discussie te voeren over welke doeleinden je daarmee nastreeft.

Michael Sandel

Michael Sandel (1953)


Filosofie moet evengoed als kunst en poëzie haar bron hebben in het aanschouwelijk benaderen van de wereld. Het mag er trouwens, hoezeer ons hoofd er ook koel bij moet blijven, nooit zó koudbloedig toegaan dat ten slotte niet heel de mens, met hart en hoofd, in actie komt en van top tot teen door elkaar geschud wordt. Filosofie is geen algebrasom. Veeleer heeft Vauvenargues gelijk als hij zegt: Les grandes pensées viennent du cœur.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


Wat woorden zeggen blijft niet bestaan. Alleen woorden blijven bestaan. Omdat woorden altijd dezelfde zijn en wat ze zeggen nooit hetzelfde is.

Antonio Porchia

Antonio Porchia (1885-1968) Vertaling: Guy Posson


De mens streeft niet naar geluk; alleen Engelsen doen dat.

 Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Met groei vermijden gekozen politici het pijnlijke probleem van herverdeling en eerlijke hervorming.

Sedlacek

Tomáš Sedláček (1977)


Nieuwsgierigheid is insubordinatie in zijn zuiverste vorm.

Vladimir_Nabokov

Vladimir Nabokov (1899-1977)


Alle goede kunst is hedendaags.

hockney

David Hockney (1937)


De vrijheid is ondeelbaar: men kan er geen deel van wegnemen zonder het geheel te doden. Dat kleine deel dat u er van wegneemt is juist het wezen van mijn vrijheid, het is het geheel.

Michail Bakoenin (1814-1876)


Er is in deze tijd meer inzicht nodig voor de omgang met één enkel mens dan in vroeger tijden met een heel volk.

Baltasar Gracián  (1601-1658)


Om te filosoferen zijn dit de twee eerste vereisten: allereerst, dat men de moed heeft geen enkele vraag vóór zich te houden, en ten tweede, dat men alles wat vanzelf spreekt goed tot zijn bewustzijn laat doordringen, om het zodoende als problematisch te gaan zien.

Arthur Schopenhauer (1788-1860)


De ontwikkelingswaan is in onze tijd zo effectief omdat ze samenvalt met het biopolitieke project voor de creatie van één onverdeeld volk.

Agamben

Giorgio Agamben (1942)


De waarheid is niet geboren en evenmin te vinden in het hoofd van een individu. De waarheid wordt geboren tussen mensen die er gezamenlijk naar zoeken, in het proces van hun dialogische interactie.

Bachtin

Michail Bachtin (1895-1975)


De man die muziek in zich ontbeert
En onbewogen teder klinkende tonen hoort
Deugt voor verraad, list en bederf.

De koopman van Venetië (1597)
William Shakespeare (1564-1616)


Het hart van de mens is gemaakt om tegenstrijdigheden met elkaar te verzoenen.

David Hume (1711-1766)


Het doel van universiteiten is niet om kundige advocaten, artsen of ingenieurs voort te brengen, maar bekwame en beschaafde mensen.

John Stuart Mill (1806-1876)


Echte cultuur kan zonder een zeker spelgehalte niet bestaan.

Johan Huizinga (1872-1945)


Engelen zijn onzichtbaar. Ze verdwijnen om de boodschap door zich heen te laten gaan.

Michel Serres (1930), interviewed by Hari Kunzru


De behoefte aan sensatie, zelfs wanneer die schuil gaat achter het masker van de bohémien, is een onmiskenbaar teken voor het verlies van het vermogen om zich werkelijk te verwonderen. Josef Pieper (1904-1997)


Hoe dieper blijheid wij voelen, tot hoe grotere volmaaktheid wij overgaan. Baruch Spinoza (1632-1677)


Echt leren is leren wat niet te leren is. Zhuang Zi (ca 369-286 v. Chr) 


Voor een filosoof is het een schande te zeggen ‘het goede en het mooie zijn een’; als hij daaraan toevoegt ‘en ook de waarheid’, verdient hij een aframmeling. De waarheid is lelijk. We hebben kunst, mits we de waarheid vernietigen. Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Niets wordt zo vast geloofd als datgene waarvan wij het minste afweten. Michel de Montaigne (1533-1592) 


De filosofische gedachte dat we via heldere ideeën en zuivere begrippen een beter inzicht zouden kunnen krijgen in de aard van het menszijn, is een fundamentele vergissing geweest.

Richard Rorty (1931-2007)


 Het zijn niet de dingen, maar onze voorstellingen van de dingen die ons in verwarring brengen.

 

Epictetus (± 55 – ± 130)


Je zou de Rechten van de Mens moeten uitbreiden met het recht je eigen nationaliteit te kiezen, het recht op immigratie, het recht te behoren tot een natie omdat je je in die wereld thuisvoelt, niet op grond van biologie en omdat je daarin toevallig geboren bent.

Julia Kristeva (1941)


Dat we voortdurend in verschillende werelden tegelijk leven, is zo vanzelfsprekend dat we niet eens doorhebben hoe virtuoos we daarin zijn. Rüdiger Safranski (1945)


Wat uit liefde wordt gedaan, gebeurt altijd buiten goed en kwaad. Friedrich Nietzsche (1844-1900)


De eis bemind te worden is de grootste van alle arroganties. Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Wij zijn geen denkende kikvorsen, geen objectiverende en registrerende apparaten met stilgelegde ingewanden, – wij moeten voortdurend onze gedachten baren uit ons lijden en ze moederlijk alles meegeven wat we aan bloed, hart, vuur, wellust, pijn, geweten, bestemming en noodlot in ons hebben. Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Scheppen is weerstand bieden, weerstand bieden is scheppen. Stéphane Hessel (1917)


We kunnen veel weten door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid. Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)


Ik heb de indruk dat de Duitse bestuurders en economen de neiging hebben om over de economie na te denken in termen van principes, meer dan in mechanismen. Dat ze de economische wetenschap zien als een tak van de moraalfilosofie. Schuld is slecht, zuinigheid is een deugd. Maar als we het gaan hebben over hoe het eigenlijk allemaal in de praktijk werkt, dan raken we altijd de draad van de conversatie kwijt. Ja zeg ik dan, u denkt dat het fout is om tekorten te hebben, dat het fout is voor schuldenaren om kwijtschelding te krijgen. Maar hoe voorkomen we een catastrofe? En dan beginnen ze weer over die principes. Paul Krugman (1953), interview Maarten Schinkel NRC 2 juni 2012


Kunst is steeds meer design aan het worden. (…) Kunst wordt iets als Gucci – niet meer dan een hebbeding. Boris Groys (1947)


De tragedie van de moderne man is niet dat hij steeds minder weet van de zin van het leven, maar dat het hem steeds minder interesseert. Václav Havel (1936-2011)


Für die Wahrheit braucht man zwei. Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832)


Kunst is iets geworden dat alleen is gerelateerd aan objecten. Niet aan individuen of aan het leven.

Michel Foucault (1926-1984)


Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Niets is verrassender dan het gemak waarmee de velen worden geregeerd door de weinigen.

David Hume (1711-1776)


Wat men is, blijkt breekbaar en vergankelijk te zijn, datgene waarop wij alle berekeningen betreffende ons bestaan baseren blijkt voorbestemd om op te lossen in een soort vage nevel…

Georges Bataille (1897-1962)


Principes: je moet ze elke avond tellen. En dan lachen dat je er nog altijd zoveel hebt.

Cornelis Verhoeven (1928-2001)


Immers de mensen zijn, zoals ik al herhaaldelijk heb betoogd, zich wel bewust van hun daden en begeerten, maar niet van de oorzaken waardoor zij worden gedreven iets te begeren.

Baruch Spinoza (1632-1677)


Ik wil met de middelen die mij ter beschikking staan proberen denkblokkades uit de weg te ruimen die nog steeds bestaan tegen een transnationalisering van de democratie.

Jürgen Habermas (1929)


Misschien bewijst de filosofie het meest nadrukkelijk en aanhoudend hoezeer de mens telkens opnieuw moet beginnen. Filosoferen wil uiteindelijk niets anders zeggen dan beginneling zijn.

Martin Heidegger (1889-1976)


De winnaar van elke concurrentiestrijd tussen ondernemingen is het bedrijf waarvan het morele doel het beste past bij de overheersende omstandigheden en bezittingen.

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)


Er is een even groot verschil tussen ons en onszelf als tussen ons en anderen.

Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592)


En niets is dwazer dan zich tot filosoof te willen ontwikkelen door het bestuderen van de geschiedenis van de filosofie.

Leonard Nelson


Mensen sterven omdat ze, anders dan de sterren in hun baan, het begin niet met het einde kunnen verbinden.

Alcmaeon van Croton


Wie alle problemen wil oplossen en alle vragen wil beantwoorden, geeft blijk van onbeschaamde grootspraak en van zoveel eigendunk, dat hij meteen ieder vertrouwen moet verliezen.

Immanuel Kant (1724-1804) Kritiek van de zuivere rede


Een schuld (…) is een overeenkomst die uiteindelijk is af te dwingen door de dreiging van geweld. Het probleem is dat we dergelijke gewelddaden als gevolg van een echt perverse historische alchemie zijn gaan zien als de ultieme essentie van moraliteit.

David Graeber (1961)


Elke politieke overtuiging en elk politiek meningsverschil is in de kern een filosofische kwestie.

Philipp Blom (1970)


Het probleem van het begin is in de filosofie terecht altijd als een hachelijke kwestie beschouwd. Want beginnen betekent alle vooronderstellingen uit de weg ruimen.

Gilles Deleuze (1925-1995)
Verschil en herhaling, Boom 2011 (1968)
Vertaling Joost Beerten en Walter van der Star


Rijpheid van de man: hij heeft de ernst teruggevonden die hij als kind bij het spelen had.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Wees niet deugdzamer dan uw krachten toelaten.

Friedrich Nietzsche (1844-1900)


Een van de belangrijkste vaardigheden van de filosoof is zich niet bezig te houden met vragen die hem niet aangaan.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)


Als een leeuw kon spreken, zouden wij hem niet kunnen verstaan.

Ludwig Wittgenstein (1889-1951)


De mens in het algemeen laat zich makkelijker doorgronden dan een mens in het bijzonder.

François de la Rochefoucauld (1613-1680)


Er zijn weinig dingen waar mensen zich zo toegewijd mee bezig houden als met ongelukkig zijn.

Alain de Botton (1969)


Om alles te doen wat van hem gevraagd wordt, moet een mens zichzelf overschatten.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)


Alleen passies, grote passies, kunnen de ziel verheffen tot grootse zaken.

Denis Diderot (1713-1784)


We herkennen de dingen, maar we kennen ze niet.

Gilles Deleuze (1925-1995), Proust et les signes (1964)


Als deze gedachten niemand bevallen kunnen ze niet anders dan slecht zijn. Maar ik houd ze voor verachtelijk als ze iedereen bevallen.

Denis Diderot (1713-1784)


Wie een dwaas prijst, berokkent hem grote schade.

Democritus (460 v. Chr. – 380/370 v. Chr.)


De gewoonte om goed begrepen principes actief te gebruiken, is het uiteindelijke bezit van wijsheid.

Alfred North Whitehead (1929)


Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal. Henry Ford (1863-1947)


Onwetendheid is de bron van alle kwaad.

Socrates


Licht wird alles, was ich fasse Asche alles, was ich lasse Flamme bin ich sicherlich

Friedrich Nietzsche (1844-1900)


‘Laat niemand die niet onderwezen is in de geometrie hier binnengaan.’

Motto van Plato’s academie


In diepste zin zijn geschillen een debat tussen twee gevangenen.

Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986), spiritueel leraar uit India.


“Je kunt de waarheid eigenlijk niet direct in een zin of een woord uitspreken, je zegt het één, je zegt iets anders en de waarheid wordt gevonden aan de hand van het probleem dat daartussen ligt….”

Johan Wolfgang von Goethe (1749-1832)


“Waag het maar om redelijk te zijn [sapere aude]; begin er maar mee; wie het moment steeds voor zich uit schuift waarop hij met het redelijke leven begint, lijkt op de gek die wacht tot de rivier leeggestroomd is; maar hij stroomt verder en zal tot in alle eeuwigheid verder stromen.”

Horatius, Epistolae, 2,40


“Niet de waarheid in het bezit waarvan iemand is of meent te zijn, maar de welgemeende inspanning die iemand ervoor over heeft om achter de waarheid te komen, maakt de waarde van de mens uit. Want niet door het bezit, maar door het zoeken naar de waarheid nemen zijn krachten toe, en alleen daarin bestaat zijn steeds groter wordende volmaaktheid.”

Gotthold Ephraim Lessing (1729 – 1781)


“Socrates zei dat we onszelf moeten kennen. Als we onwetend blijven, dan moeten we op z’n minst weten dat we onwetend zijn.”

Matthew Lipman, ‘Getting our thoughts together’


Als de roos zichzelf siert, siert zij ook de tuin

Friedrich Rückert, ‘Welt und Ich’


Alle werkelijke leven is ontmoeting

Martin Buber (1878-1965)


Wordt zelf de verandering die je in de wereld wilt zien Mohandas Karamchand, ‘Mahâtma’/’Grote Ziel’,

Gandhi (1869 – 1948)


Als je iets van je leven wilt maken, moet je het met volle overtuiging doen. Je kunt je leven zelf vormgeven. Dat is vrijheid: jezelf vormen.

Martin Heidegger (1889 – 1976)


Samenwerken is het overeenkomstige versterken.

Ferd van Koolwijk, o.a. vrijwilligerswerker ten behoeve van straatkinderen in India


Het vragen is de vroomheid van het denken.

Martin Heidegger (1889 – 1976), De techniek en de ommekeer


Het oordeel is het graf van de verwondering.

Fons Jansen (1925 – 1991)


“There are two things we should give our children: one is roots and the other is wings.”

Hodding Carter (journalist en winnaar van de Pulitzer Prize)


“Mensen zijn niet om over te praten, maar om mee te praten.”

B.J. Kouwer in Existentiële psychologie (1973)


“Onderwijs is niet een emmer vullen, maar een vuur ontsteken.”

William B. Yeats, schrijver en dichter (1865 – 1939)


“Ik ben altijd bereid om te leren maar ik houd er niet altijd van om onderwezen te worden.”

Sir Winston Churchill (1874 – 1965)


“Het geluk in je leven, is afhankelijk van de kwaliteit van je gedachten.”

Marcus Aurelius, filosoof & keizer (121 – 180 n. Chr.)


‘Alle kinderen zijn artiesten, het probleem is om artiest te blijven wanneer je volwassen bent.’

Pablo Picasso, kunstschilder & beeldhouwer (1881 – 1973)


“Ik denk dat onderwijs een fundamentele aanpak is voor sociale vooruitgang en hervorming.”

John Dewey, filosoof, psycholoog & onderwijshervormer (1859 – 1952)

“De ongeletterden van de 21ste eeuw zijn niet diegenen die niet kunnen lezen en schrijven, maar zij die niet kunnen leren, afleren en herleren.”

Alvin Toffler, schrijver & futuroloog (1928 – heden)


“Natuurlijk kunnen computers de werkelijkheid niet begrijpen. Maar dat kan een kind of een filosoof ook niet.”
Marvin Minsky in: Why people think computers can’t (1982)


“Mensen zijn niet om over te praten, maar om mee te praten.”

B.J. Kouwer in Existentiële psychologie (1973)


“Het resultaat van het onderwijsproces moet de capaciteit zijn om verder te kunnen leren.”

John Dewey, filosoof, psycholoog & onderwijshervormer (1859 – 1952)


“Je kunt een mens niets leren. Je kunt hem slechts helpen het in hem zelf te vinden.”

Galileo Galilei, natuurkundige, astronoom & wiskundige (1564 – 1642)


“Ontwikkel een passie om te leren en je zult nooit ophouden te groeien.”

Anthony J. d’Angelo, schrijver


“Onderwerping aan filosofie betekent niets anders dan vrijheid.”

Lucius A. Seneca (filosoof & schrijver, 4 v. Chr. – 65 n. Chr.) in Epistulae Morales


“Gewetenloosheid is geen gebrek aan geweten, maar een neiging om zich niets van het oordeel ervan aan te trekken.”

Immanuel Kant (filosoof, 1724 – 1804) in Die Metaphysik der Sitten (1797)


“Sapere aude! (Durf te denken! Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen!) = zinspreuk van de Verlichting.”

Immanuel Kant (filosoof, 1724 – 1804) in Wat is Verlichting? (1784)


“Wie voor een zaak niet genoeg sympathie kan opbrengen, zal hem ook niet zo gemakkelijk verstaan.”

Sigmund Freud in ‘Een moeilijkheid van de psychoanalyse’ (1917)


“De wijze is in staat de mensen om zich heen te laten zijn zoals ze zijn, met al hun goede, donkere, lieve en irritante kanten. De wijze oordeelt niet, maar probeert alleen maar te begrijpen waarom de ander zo is. Daarom is de wijze een zege voor de medemens. Vanwege dit begrip en dat geschenk voor de vrijheid.”

Uit: ‘Dagen van inzicht en verwondering’ (H. Stolp en H. Wagenmakers)


“De wijze heeft leren zien dat alles wat hem ergert in de ander, iets zegt over hemzelf en niets over de ander. De wijze gaat dan op zoek in zichzelf om daar te ontdekken waaruit die ergernis voortkomt. Daarna gaat hij aan het werk met wat hij diep verborgen in hemzelf aantreft. Tenslotte dankt hij de ander die hem ergerde voor dit geschenk.”

Uit: ‘Dagen van inzicht en verwondering’ (H. Stolp en H. Wagenmakers)


“Hij is een denker: dat betekent, hij heeft er verstand van de dingen eenvoudiger te nemen dan ze zijn.”

Friedrich Nietzsche (filosoof, 1844 – 1900) in Die fröhliche Wissenschaft

“Hij die niet gelooft, kan niet ervaren; wie niet ervaart, kan niet begrijpen.”

Anselmus van Canterbury (theoloog, 1033 – 1109) in Over de vleeswording van het woord


“Ken uzelf, weet dat ge geen god zijt maar een mens, geen onsterfelijke maar een sterveling.’ & ‘Niets te veel’.”

Inscripties op de muren van Delphi, heiligdom en ‘navel van de wereld’ genoemd, alwaar vanaf ±1600 v. Chr. tot ± 400 n. Chr. offers werden gebracht en het orakel werd geraadpleegd door talloze wijzen, koningen en burgers


‘Ik denk, dus ik ben.’

René Descartes (filosoof, 1596 – 1650) in Over de methode (1637)


“Van de macht die alle wezens aan zich bindt, Bevrijdt de mens zich die zichzelf overwint.”

Johan Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) uit zijn Geheimnisse (1784 – 1786)

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd, het komt erop aan haar te veranderen.”

Karl Marx (1813 – 1883) in Thesen über Feuerbach (1845)


“Wat een opvoedkundig voorbeeld zijn kinderen en dieren voor ons! We leven in de stroom van universele wederkerigheid.”

Martin Buber (1878 – 1965)


“Als je filosofeert, maak je het goed.”

Lucius Annaeus Seneca (Romeins filosoof, stoïcijn, 4 v.Chr. – 62 n.Chr.) in zijn brieven aan Lucilius


“Filosofie is filosoferen.”

Martin Heidegger (1889 – 1976) in Einleitung zur Philosophie


“Volmaakt geluk bestaat in beschouwelijke activiteit.”

Aristoteles (384 – 322 v.Chr.) in Ethica Nicomachea


“Het zijn niet de dingen die de mens ongelukkig maken, maar zijn voorstellingen bij die dingen.”

Epictetus (50 – 138 n.Chr.) in Het zakboekje


“Echtheid vergt de moed om kwetsbaar te zijn”

Godfried IJselberg in Persoonlijke ontwikkeling


“Als iets de juiste voeding krijgt, is er niets wat niet groeit; als het de juiste voeding ontbeert, is er niets wat niet wegkwijnt.”

Mencius (371-289 v. Chr.), Chinees filosoof, leerling van Confucius


“De mens ervaart zichzelf, zijn gedachten en gevoelens als iets wat van de rest is afgescheiden, een soort optisch bedrog van zijn bewustzijn.”

Albert Einstein (1879 -1955), theoretisch natuurkundige & uitvinder

 


 Uitspraak van de week

woensdag 23 dec. 2009 • Category:   Beroemde uitspraken, Filosoferen over geluk

Maar ik wil eerst graag dat u me zegt of ik werkelijk wel op Ithaka ben beland […]

Odysseia

Odysseus in Odysseia 24-258 (vertaling Imme Dros, Van Oorschot 2016)