Artikel Tijdschrift voor Coaching: Pubers denken over de toekomst

In het Tijdschrift voor Coaching van december 2012 verscheen Pubers denken over de toekomst, een artikel van Rudolf Kampers over het Global Thinking Project.

In dit internationaliseringsproject ontwikkelen leerlingen in verschillende werelddelen toekomstscenario’s rond een zelfgekozen thema. Daarbij combineren ze filosofische gesprekken met scenariodenken.

Lees het artikel.