Bestuur Stichting Leren Filosoferen start maatschap

Het is je misschien niet ontgaan: de term Stichting is verdwenen uit onze naam en logo.

Maatschap Leren FilosoferenPer 1 september 2015 hebben wij, Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter, bestuurders van Stichting Leren Filosoferen (SLF), de maatschap Leren Filosoferen (LF) opgericht.

Het doel en de dienstverlening zijn identiek aan die van SLF: het bevorderen van filosofische gespreksvoering door het begeleiden van gesprekken en het verzorgen van cursussen. De stichting draagt de voornaamste activiteiten over aan de maatschap, die alle kenmerken van een social enterprise heeft. Heb je een vraag of een opmerking? We zien je reactie graag tegemoet op info@lerenfilosoferen.nl.