Cursisten en hun leervragen

Zowel voor als tijdens de basis- en vervolgcursus Leren filosoferen vragen wij de deelnemers om leervragen: welke vaardigheden of inzichten heb je nodig om een betere gespreksleider te worden? Een kleine selectie van veelgestelde leervragen:

Leervragen van cursisten

  • Hoe vind ik goede onderwerpen voor een filosofisch gesprek?
  • Hoe help ik gesprekspartners om van thema’s en kwesties te komen tot een geschikte uitgangsvraag zonder mijn inhoudelijke voorkeuren te laten meewegen?
  • Hoe laat ik de docent in mij los en hoe voorkom ik dat ik me inhoudelijk bemoei met het gesprek?
  • Hoe houd ik als gespreksleider het gesprek op de rails zonder te veel te sturen of te remmen? Hoe maak ik op de juiste wijze gebruik van mijn autoriteit?
  • Hoe zorg ik dat alle deelnemers aan het woord komen?
  • Hoe houd ik rekening met verschillen tussen deelnemers?
  • Hoe treed ik op als deelnemers tot ‘verkeerde’ inzichten komen?
  • Welke creatieve werkvormen kan ik op welke manieren inzetten voorafgaand aan of tegen het einde van een gesprek?
  • Hoe kan het filosoferen als leermethode een vaste plek krijgen in een schoolcurriculum? Welke mogelijkheden zijn er?

Veel van deze leervragen (en heel veel andere) komen aan de orde in Filosoferen aan de keukentafel. Maar de beste antwoorden krijg je tijdens de cursusbijeenkomsten, waarin jouw praktijk centraal staaat. Binnenkort lees je meer over de ervaringen van onze cursisten: wat leren ze en hoe sluit dat aan op hun verwachtingen en motivatie?