De Balie 31 mrt 2014: Blom en Veenbaas over de betekenis van de Verlichting

VerlichtingOnlangs werd bekend dat De Verlichting als kraamkamer (2013) van filosoof, dichter en vertaler  Jabik Veenbaas (1959) op de shortlist voor de Socratesbeker is geplaatst: de prijs voor het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek uit het voorgaande jaar.

In dit boek beantwoordt Veenbaas de vraag waarom we altijd teruggrijpen op de Verlichting wanneer we het hebben over de kernwaarden van onze cultuur. Hij plaatst veertien spraakmakende verlichtingsdenkers op toegankelijke wijze in hun historische context en onderzoekt hun betekenis voor het heden. Daarbij komen actuele thema’s aan de orde, zoals de onttovering van de wereld, het debat over de mensenrechten en de emancipatie van de vrouw. Veenbaas haalt de grote clichés over het tijdperk krachtig onderuit: hij laat zien dat de Verlichting niet het tijdperk was dat de menselijke rede verheerlijkte, maar juist een periode waarin deze werd onttroond.

Op 31 maart kruist Veenbaas in De Balie in Amsterdam de degens met historicus Philpp Blom (Hamburg 1970). Blom is de schrijver van vele boeken, waaronder Het verdorven genootschap: de vergeten radicalen van de Verlichting (2010). Hierin portretteert hij 18e-eeuwse Verlichtingsdenkers als Holbach, Diderot, Hume en Rousseau. De Times Literary Supplement spreekt van een ‘engaging portrait’.

Philipp Blom geeft op deze avond een lezing over de Verlichting en de betekenis daarvan voor deze tijd. Is het waar dat de Verlichting ons naar Auschwitz heeft geleid, zoals radicale critici beweren? Of is de Verlichting nog steeds een perspectief dat we zouden moeten realiseren? Zijn lezing De schaduw van de Verlichting – Moeten we het rationalisme vaarwel zeggen? wordt gevolgd door een co-referaat van Jabik Veenbaas. Paul Cliteur leidt de avond in.

» Meer informatie en kaartjes