Voor wie we werken

De medewerkers van de Stichting Leren Filosoferen zetten zich in om een zo breed mogelijk publiek ‘de kunst van het filosoferen’ eigen te maken. Onze medewerkers hebben elk hun eigen achtergrond en specialisatie (o.a. bedrijfskunde, communicatie, orthopedagogiek).  Wij hebben dan ook een scala van specifieke diensten voor de volgende doelgroepen:

-kinderen en jongeren (in alle lagen van het onderwijs: BO, VO, MBO, HBO en WO)
-docenten, lerarenopleiders en schoolleiders
-ouders en andere familieleden
-pedagogisch medewerkers en (ortho)pedagogen (o.a. in de (jeugd)zorg)
-begeleiders van hoogbegaafden
-piekeraars, cliënten en hun begeleiders (therapeuten, zorgverleners)
-managers en hun collegae (in het bedrijfsleven en in de overheidssector)
-senioren en seniorenbegeleiders