Fascinatie voor het Colosseum

Deelnemers doen verslag van een filosofisch gesprek in gymnasium 5, Bredero College

Onlangs kregen wij van een gastdocent een les filosoferen tijdens Kunstzinnige en Culturele Vorming (CKV). Voor deze gelegenheid was door iedereen iets meegebracht. De leerlingen namen een kunstwerk mee met een voor hen waardevolle betekenis, en onze docent meneer Regter had Jan Ewout Ruiter van Leren Filosoferen meegebracht. We begonnen met het bespreken van onze antwoorden op de vraag Wat is wijsheid? Deze vraag probeerden wij te beantwoorden aan de hand van een woordspin. De een vindt dat wijsheid te maken heeft met inlevingsvermogen; de ander vindt juist dat het te maken heeft met het zelf kunnen nemen van beslissingen.

Colosseum

Kunstwerken
Na al dat harde denken was het tijd om wat te vertellen over de kunstwerken die we hadden meegenomen. Het was leuk om te zien dat kunst voor iedereen iets heel anders was. Ik, Zena, had mijn brood meegenomen, omdat eten voor mij kunst is, maar omdat ik niet al het eten mee kan nemen koos ik voor dat wat ik het lekkerst vind en dat is brood. We bespraken dit en daarna liet ik, Clara, mijn kunstwerk horen: een koorwerk door Shostakovich gecomponeerd na de dood van Stalin. Het heet Voor de terechtgestelden en is belangrijk voor mij omdat ik het zelf heb gezongen en toen heel erg het verhaal dat erachter zit voelde. Daarna lieten Hugo en Severina hun miniatuur Colosseum zien. Hugo vond de grootte ervan en het gebouw indrukwekkend. Severina vond het bijzonderder wat zich daar allemaal had afgespeeld. Als laatste vertelde ik, Dilek, over mijn kunstwerk: een sleutelhangertje dat mijn zusje speciaal voor mij gemaakt had.

Intensiteit
Omdat we een week eerder het Colosseum allemaal in het echt gezien hadden en het ook allemaal geweldig vonden, kozen wij ervoor om hierover een filosofisch gesprek te houden. Eigenlijk waren we het er allemaal over eens dat we het een fascinerend gebouw vonden. Begrippen als ‘wow’ en ‘indrukwekkend’ kwamen voorbij, en uiteindelijk vatten we alles samen in het woord fascinatie. Onze begeleider gaf ons een aantal aanwijzingen over hoe we het beste vragen konden formuleren en zo kwamen we uiteindelijk op de onderzoeksvraag Wat is fascinatie? We gaven elk een voorbeeld van een moment waarop wij fascinatie beleefden, en beschreven dat moment zo nauwkeurig mogelijk. Het was een erg interessant gesprek dat uiteindelijk eindigde met het verschil tussen obsessie en fascinatie. Jan Ewout concludeerde hieruit dat er voor ons slechts een hele dunne scheidslijn tussen is. We sloten de les af door ons af te vragen of wij nu anders tegen het begrip fascineren aan zijn gaan kijken. Mijn kijk op dit begrip is wel veranderd, want door de filosofieles heb ik gemerkt dat als je gefascineerd bent door iets de ervaring intenser wordt.

Interessante introductie
Ik vond het echt een superleuke les en het is ook goed om af en toe ergens harder en dieper over na te denken. Al met al heb ik die dag geleerd wat de essentie van filosoferen inhoudt. Het was ook leuk dat we gemotiveerd werden om actief mee te doen en na te denken. Ik kwam tot de conclusie dat praten en je mening met elkaar delen altijd leerzaam is! Het was een hele leuke en interessante introductie tot dit blok waarin we filosofie gaan bespreken.