Filosoferen over geluk

Filosoferen over geluk – gelukkig zijn – geluk hebben

Eén van de belangrijkste procesdoelen van het filosoferen is dat mensen over en voor zichzelf leren nadenken. De thema’s, suggesties en vragen in deze rubriek geven gespreksleiders (leerkrachten, ouders, …) concrete handvaten dat doel na te streven.

Mogelijke start- en/of hulpvragen voor een filosofisch gesprek over geluk kunnen zijn:
Wat is het verschil tussen geluk hebben en gelukkig zijn?
Wat betekent geluk voor jou? Wat betekent gelukkig zijn voor jou? Wanneer ben jij gelukkig? Hoe voelt het om gelukkig te zijn?
Hoe word je gelukkig? Wat maakt jou gelukkig? Wat zou jou gelukkig kunnen maken?
Wat heb jij nodig om gelukkig te zijn?
Wat maakt jou ongelukkig? Wanneer ben je ongelukkig?
Wanneer weet je dat je gelukkig bent?
Hoe ziet een wereld zonder geluk er volgens jou uit?

Hieronder een aantal aan het thema gerelateerde gesloten vragen. Antwoorden dienen uiteraard wel beargumenteerd/beredeneerd te worden!

Kunnen planten (on)gelukkig zijn? En dieren? Hoe weet je dat?
Kun je aan iemand zien of hij/zij gelukkig is? Hoe kun je dat zien?
Als je veel speelgoed hebt, ben je dan gelukkig?
Ben je gelukkig als je veel geld hebt?
Ben je gelukkig als je alles hebt wat je maar wilt hebben?
Kun je ook gelukkig zijn door iets niet te krijgen?
Zou je gelukkig zijn als je een miljoen euro wint?
Word je geleidelijk gelukkig of ben je het ineens?
Is er een verschil tussen blij zijn en gelukkig zijn?
Is gelukkig zijn voor iedereen hetzelfde?
Zijn alle mensen op dezelfde manier gelukkig?
Kun je geluk zelf maken? Kun je in je eentje gelukkig zijn?
Kun je tegelijk (een beetje) gelukkig en (een beetje) ongelukkig zijn?
Kun je anderen gelukkig maken?
Kan iemand altijd gelukkig zijn? Bestaat volmaakt geluk?
Was je vroeger gelukkiger dan nu?
Ben je nu gelukkig of ongelukkig?
Wat ben je liever: gelukkig of verstandig? Leg uit!