Filosoferen over kunst: inspiratiemiddag Amsterdam Art Center 15 februari 2014

Ontdek hoe filosofische gespreksvoering de kunstbeleving kan versterken

Filosoferen over kunst-2

Op zaterdagmiddag 15 februari 2014 organiseert Stichting Leren Filosoferen in het Amsterdam Art Center een Inspiratiemiddag Filosoferen over kunst. Deze middag is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om op basis van een kunstbeleving filosofische gesprekken te voeren. We nodigen u van harte uit om te ervaren hoe leuk, inspirerend en effectief het is om uw en andermans kunstbeleving op deze manier te onderzoeken.

Filosoferen over kunst is een leermethode waarin kunstbeschouwers hun kunstbeleving gezamenlijk onderzoeken. Ze leren kunstwerken en kunstenaars beter te begrijpen. Net als elkaar en zichzelf. Het gezamenlijke onderzoek  versterkt en verdiept de kunstbeleving en stimuleert een onderzoekende houding. Omdat het beleven van kunst een uiterst persoonlijke aangelegenheid is, vergt het onder woorden brengen van een kunstbeleving behalve inspanning vaak ook moed. Dat geldt zeker in lessituaties.

De leermethode Filosoferen over kunst is ontwikkeld voor docenten kunsteducatie, medewerkers van culturele instellingen en anderen die de kunstbeleving van hun doelgroep willen intensiveren.

Vragen uit de praktijk
“Filosoferen over kunst brengt het beschouwende terug in de kunstvaklessen”, aldus Peter van Heusden, cultuurcoördinator van het Cobbenhagenlyceum in Tilburg. In de praktijk van de onderbouw ervaart hij een gebrek aan aandacht voor beschouwen en reflecteren: “Het is niet voldoende je de techniek eigen te maken. De stap die je moet zetten is het maken van de verbinding met jezelf en de wereld om je heen.”

Cursus
Als antwoord op deze vraag heeft Stichting Leren Filosoferen de cursus Filosoferen over kunst ontwikkeld. Tijdens deze cursus leren de deelnemers zelfstandig met hun doelgroep filosoferen over kunst. Linda van Boxtel, dramadocente aan Jacob-Roelandslyceum in Boxtel: “Filosoferen met leerlingen was voor mij als een sprong in het diepe. Door deze cursus zette ik de eerste stappen. Behoedzaam, maar stevig en goed ondersteund.”  Zowel de cursus als de inspiratiemiddag is in 2012 en 2013 in diverse musea in Nederland georganiseerd, en zeer goed beoordeeld door de deelnemers.

Kosten en inschrijven
Indien u meer informatie wenst of wanneer u zich wilt inschrijven voor de inspiratiemiddag (€50,-) en/of de cursus (€375,-), stuur dan een email naar Stichting Leren Filosoferen: info@lerenfilosoferen.nl. U kunt ook telefonisch contact met ons opnemen voor vragen of meer informatie: 0251-253824 of 06-22765318.

Programma inspiratiemiddag Filosoferen over kunst, Amsterdam Art Center, 15 februari 2014

In de cursusruimte
13:00        Inloop met koffie en thee
13:30        Welkomstwoord door Rudolf Kampers
13:35        Intro door Stichting Leren Filosoferen: Filosoferen over kunst
13:45        Gelegenheid tot vragen stellen
13:50        In tweetallen oefening Wat is…  met korte plenaire evaluatie

Op zaal
14:05        Selecteren van een kunstwerk
14:25        Verzamelen van feiten over het kunstwerk, inventariseren van belevingen
14:35        Trefwoorden/titels en selectie van één trefwoord
14:45        Inventariseren van geschikte uitgangsvragen, selectie van een vraag

Cursusruimte
15:00       Pauze
15:15        Filosofisch gesprek
16:05       Terugkoppeling naar het kunstwerk
16:15        Plenaire evaluatie inspiratiemiddag