Ger Groots ‘Plato in tijden van Photoshop’ op longlist Socrates Wisselbeker 2015

Ger Groot - Plato in tijden van PhotoshopDe Socratesbeker wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek dat in het voorgaande jaar – in dit geval dus 2014 – verscheen. Op de longlist: Plato in tijden van Photoshop, 25 grote denkers & de wereld van nu.

In dit boek laat Ger Groot zien hoe bijzonder ontmoetingen met grote denkers kunnen zijn. ‘Begrijp de wereld van nu, lees de filosofen’, zo luidt het motto van dit aanstekelijke boek. Nietzsche wist niets van Photoshop, maar alles van het vervormen van de werkelijkheid. Hoe weten we nog wat werkelijk is en wat niet, wanneer we zelfs onze vakantiekiekjes digitaal bewerken voordat we ze aan de buren laten zien? Waarheid, zo schreef Nietzsche, is niet een één-op-één-relatie tussen woord en werkelijkheid, maar het resultaat van de machtswil waardoor we ten diepste worden gedreven. En vervolgens gaan we geloven dat die geconstrueerde ‘waarheid’ de werkelijkheid zelf is: even onaantastbaar, eeuwig en absoluut als ooit God is geweest.

Zo wekken denkers van alle tijden ons steeds weer opnieuw uit de sluimer waarin de dingen al te vanzelfsprekend lijken en het heden onontkoombaar schijnt. Plato en Descartes, Marx en Arendt, Kant en Taylor, Spinoza en Kierkegaard wijzen ons op de paradoxen van het leven, de toevalligheid waarmee onze overtuigingen tot stand gekomen zijn, of juist de gegronde redenen die daartoe hebben geleid maar die wij allang vergeten zijn. Ze spreken door de tijd heen tot ons, en ook zij hebben lang niet altijd gelijk in wat ze zeggen. Maar ze zetten ons wel aan het denken; en daarin bestaat de filosofie. Plato in tijden van Photoshop bestaat uit 25 korte essays, geïllustreerd met speelse filosofenportretten, waarin Ger Groot verrassende verbanden legt tussen grote denkers en de actualiteit.

Mark Pieters in NRC Handelsblad, 25-04-2014: ‘Mede door de luchtige, speelse toon en vaak interessante vragen, nodigen de hoofdstukken genoeg uit tot mij meren over onze eigen tijd, een korte wandeling om bij jezelf te rade te gaan of beter nog: om de filosofen zelf te gaan lezen. En dat lijkt me precies Groots bedoeling.’ 

De Socratesbeker wordt uitgereikt tijdens de Filosofie Nacht op 17 april 2015. Check de longlist.