Karel van der Leeuw 1940-2015

Karel van der Leeuw

Op 31 juli overleed Karel van der Leeuw, tot voorjaar 2015 een gewaardeerd en altijd scherp lid van onze Raad van Advies.

Eind 2013 opende hij in Amsterdam het 20-jarig jubileum van Sophia, het mede door hem opgerichte Europese netwerk voor filosoferen met kinderen, met de voordracht Philosophical dialogue and the search for truth. Aan de hand van het werk van Leonard Nelson en anderen onderzoekt hij de impact van de filosofische dialoog op opvattingen over waarheid, filosofie en de verhouding tussen denken en werkelijkheid.

» Karel van der Leeuw: Philosophical dialogue and the search for truth (pdf);  video (start at 4:00)

» Pieter Mostert (Sophia): Over Karel (1). Karel and the birth of philosophy for children (2)

» Ed Weijers (CKN) over Karel van der Leeuw

» Rudolf Kampers (Leren Filosoferen) over Karel van der Leeuw

» Michiel Leezenberg (UvA): In Memoriam Karel van der Leeuw