Websites en literatuur

Er is veel te lezen over filosofie, filosoferen, Socrates en de socratische methode. Hieronder volgt een overzicht van te raadplegen bronnen, namelijk websites en literatuur over respectievelijk:

-filosoferen in organisaties
-filosoferen met kinderen en jongeren
-Socrates, de socratische methode en filosoferen
-filosofie en morele educatie/ burgerschapsvorming


Websites over filosofie
www.lerenfilosoferen.nl
www.filosoferenmetkinderen.nl
www.filosofie.startpagina.nl
www.filosofie-online.nl
www.boltentraining.nl
www.humanistischverbond.nl
www.wijsneus.org
www.zenopraktischefilosofie.be
www.filosofie.be
www.socratischgesprek.be
www.filosoferen.eu
https://sophia.eu.org/
www.kinderfilosofie.nl
www.verenigingvoorfilosofischepraktijk.nl
www.hetnieuwetrivium.nl

Literatuur over filosoferen in organisaties
Bolten, H. (1998). De ontdekking van een goede gesprekshouding; het socratisch gesprek als morele ervaring. In: Ethiek in leerprocessen. Capita selecta opleiders in organisaters, deel 35, p. 118-139. Kluwer Bedrijfsinformatie, Deventer.
Bolten, H. (2001). Managers develop moral accountability; de impact of Socratic dialogue, in reason in practise, vol. 1 (3), p. 21-34.
Bolten, H. (2003). Het socratisch gesprek als instrument voor teamreflectie; spreken buiten de orde.
Kessels, J. (1997). Socrates op de markt. Filosofie in bedrijf. Amsterdam: Boom.
Wolbink, R. (1996). Filosoferen over management en organisatie.
Kessels, J., Boer, E. & Mostert, P. (2002). Vrije ruimte; filosoferen in organisaties. Klassieke scholing voor de hedendaagse praktijk. Amsterdam: Boom.
Kessels, J., Boers, E. & Mostert, P. (2008). Vrije ruimte praktijkboek; filosoferen in organisaties.
Kessels, J. (2009). De jacht op een idee. Visie, strategie, filosofie.

Literatuur over filosoferen met kinderen en jongeren
Anthone, R., Janssens, E. & Vervoort, S. (2006). Peinzen; 49 filosofische vragen voor kinderen.
Anthone, R. & Moors, S. (2002). Van boeken ga je denken; filosoferen met kinderen aan de hand van jeugdliteratuur.
Anthone, R. & Mortier, F. (1997). Socrates op de speelplaats; filosoferen met kinderen in de praktijk.
Anthone, R. & De Smedt, R. (2007). Filosoferen met Doornroosje.
Bergen, A. van, Oudheusden, J. van & Veldhoven, M. van (2004). Nou ben ik bijna 12 en ik twijfel nog steeds; kinderen filosoferen over God.
Bartels, R. & Rossum, M. van (2009). Filosoferen doe je zo; leidraad voor de basisschool.
Bartels, R. (2007). Kinderen leren filosoferen; praktijkboek voor leraren.
Bodegraven, N. van (2000). Spelenderwijs filosoferen met kinderen.
Bodegraven, N. van & Nijenhuis, M. (2000). Filosoferend ontdekken.
Boer, Y. de & Vorstenbosch, J. (1997). Virtueel verbonden; filosoferen over cyberspace.
Bouwmeester, T., Heesen, B., Leeuw, K. van der & Speelman, L. (1994). Filosoferen op de basisschool.
Degenaar, M. (2008). Wijsneuzen; aanzetten tot filosoferen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs.
Eerkens, M. (2008). Pech? Dan moet je even wachten op geluk. In: J/M.
Faber, K.A. (2011). Filosoferen met pubers. Pedagogiek in Prakijk, 17e jaargang, nr. 61, 3e editie 2011.
Gaarder, J. (1994). De wereld van Sofie; roman over de geschiedenis van de filosofie.
Heesen, B. Klein maar dapper; filosoferen met jongere kinderen, Damon, 1996.
Heesen, B. (1998). Kinderen filosoferen.
Heesen, B. (2000). De vliegende papa’s; filosoferen met kinderen.
Heesen, B. & Leeuw, K. van der (1990). Filosoferen met kinderen op de basisschool; een complexe activiteit.
Heesen, B. & Kammen, D. van (2000). Verwonderd stilstaan; filosoferen met kinderen; werkmateriaal.
Heesen, B. & Zeelen, M. (2002). Durft Marie in de ton? Filosoferen met kinderen.
Hösle, V. & Nora, K. (1997). Het meisje en de filosoof.
Kampers, R. (2006). Filosoferen met hoogbegaafde kinderen; verrijkend voor kinderen én leerkrachten. In: Talent.
Kampers, R. (2007). Filosoferen met kinderen in zeven stappen. In: Praxis Bulletin.
Leeuw, K. van der, Wat is filosoferen met kinderen? In: APS, reader ‘filosoferen met kinderen’, 1995, p. 7-18.
Leeuw, K. van der (2000). Filosofie in kaart gebracht; thema’s bij het filosoferen in de klas.
Leeuw, K. van der & Heesen, B. (1991). Filosoferen is een soort wereldverkenning.
Lipman, M., Algoet, P. & Anthone, R. (1999). Nous; verhaal en handleiding; materiaal om te filosoferen met kinderen.
Martens, E., Aart, I. van der (2000). Spelen met denken.
Matthews, G. (1994). Willen planten ook baby’s? Filosoferen met kinderen.
Matthews, G. (1996). Filosofie van de kinderjaren.
Poppelmonde, W., Rossem, van, K. Swaef, G., de, en Fransoo, P. (2001). Filosoferen met jongeren, Kluwer, Antwerpen, 186 p.
Rossem, van, K. (2009). Socratisch filosoferen met jongeren, in Filosofie, jrg. 19, nr. 5, p.42-46 en in nr. 6, p.58-62.
Rossem, van, K. en Swaef, de, G. (2008). Wat had je gedacht? Leidraad voor filosoferen met jongeren, Woltersplantyn, Mechelen.
Slagter, M., Slagter, S. & Eijmers, H. (1999). Leren filosoferen.

Literatuur over Socrates, de socratische methode en filosoferen
Birnbacher, D. Philosophie als sockratischen Praxis: Sokrates, Nelson, Wittgenstein. In: Krohn, D., Neisser, B. , Walter, N. (1999).
Bleeckere, S. & Meynen, M. (1995). Leren filosoferen; een vrije toegang tot het huis van de filosofie.
Boey, K. (2000). Filosoferen over geweld.
Bolten, H., in Delnoy, J., van Dalen, W. en Rossem, K. (2003). Wilt u gestoord worden? Het socratisch gesprek, Damon, Best.
Bor, J. & Bulhof, I. (2001). Het antwoordloze waarom; filosoferen tussen Oost en West.
Bor, J. , Petersma, E. & Kingma, J. (1995). De verbeelding van het denken; geïllustreerde geschiedenis van de westerse en oosterse filosofie.
Delnoij, J. & van Dalen, W. (2003). Het socratisch gesprek. Budel: Damon.
Fearn, N. (2002). Zeno en de schildpad; denken als de grote filosofen.
Groenendijk, L.F. & Sleutel, J.W. (2004). Analytisch filosoferen over opvoeding en onderwijs.
Griffioen, S. (2000). Treinreis naar de toekomst; pleidooi voor proefondervindelijk filosoferen.
Guthrie, W.K.C. (1971). Socrates. Cambridge: Cambridge University Press.
Hadot, P. (1995). Philosophy as a way of life; spiritual exercises from Socrates to Foucault. Oxford: Blackwell.
Heckmann, G. (1981). Das Sokratisch Gespräch; Erfahrungen in philosophischen Hochschulseminaren. Schroedel, Hannover.
Heckmann, G. (1993). Das Sokratisch Gespräch. Frankfurt am Main: dipa-Verslag.
Kessels, J. & Schoot, B. van der (1989). Geluk en wijsheid; filosoferen voor beginners.
Kessels, J. (2006). Het poëtisch argument; socratische gesprekken over het goede leven.
Koerse, W. (1997). De grenzeloze stad; filosoferen over mensen, stad en tijd.
Leeuw, K., van der (1998). Socratic dialogue and the search for thruth; paper presented at the conference ‘Socratic Dialogue at Work’, Leusden.
Matthews, G. (1999). Socratic Perplexity and the nature of philosophy. Oxford: Oxford University Press.
Nelson, L. (1994). De socratische methode; ingeleid en vertaald door Jos Kessels. Amsterdam: Boom.
Pelckmans (2002). Leren filosoferen; meedenken met onze tijd.
Plato. De kleine Hippias, Apologie, Euthyphro, Laches, Lysis, Meno, Protagoras en Theatetus. In: Verzameld werk, Ambo, Baarn (1981).
Reijen, M. van (1995). Filosoferen over emoties.
Riessen, J. van (2007). Vreemdgang; filosoferen aan de grens.
Rossem, van, K. (2006). What is a socratic dialogue?, in Filosofie, 1, p.48-51.
Rossem, van, K. (2001). Horzels op een paard. Het socratisch gesprek in het vormingswerk, in Vorming, 16, nr.3, p.159-188.
Rossem, van, K. (2001). Voortdurend begeren. Filosofie, filosoferen en het socratisch gesprek, in Filosofie, 11, nr.2, p.38-39.
Savater, F. (2004). De vragen van het leven; een uitnodiging tot filosoferen.
Verhoeven, C. (1984). Voorbij het begin; de Griekse filosofie in haar spiegel, deel 1. Ambo, Baarn.
Verhoeven, C. (1996). Plato, de verdediging van Socrates. Best: Damon.
Verhoeven, C. (2000). De ogen van Plato. Boom, Amsterdam.
Win, X., de (1980). Plato; verzameld werk. Antwerpen: De Nederlandse Boekhandel.

Literatuur over filosofie en morele educatie/ burgerschapsvorming
Bulhof, I. (1995). Van inhoud naar houding; een nieuwe visie op filosoferen in een pluralistische cultuur.
Boersma, P., Friebel, A., Geurts, T., Pouwels, J., & Vermeulen, D. (2001). Deelnemen aan morele communicatie; leren voor het leven in een democratische, pluriforme samenleving. Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO), Enschede.
Bots, M. (1995/1996). Hé, je bent niet alleen op de wereld! opvoeden tot samen leven. Humanist, 50/51(12/1), p. 34-38.
Bronsveld, A. (2006). Ik, wij en de wereld; een pleidooi voor morele educatie op de middelbare school. Humanistisch Vormingsonderwijs.
Bronsveld, A. (2006). Ik, wij en de wereld: morele educatie als kern van burgerschapsvorming. Narthex: tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie, 6(4), p. 34-40
Dohle, M. (1999). Morele opvoeding in intercultureel perspectief; enkele overwegingen.
Faber, K.A. (2009). Morele vorming door kritisch denken; de pedagogische betekenis van filosofie in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Nijmegen: Radboud Universiteit Nijmegen.
Kampers, R. (2007). Filosoferen is morele opvoeding. Ouders Online. www.oudersonline.nl
Kwak, D. (2007). Re-conceptualizing Critical Thinking for Moral Education in Culturally Plural Societies. Educational Philosophy and Theory. vol. 39 (2007), afl. 4, p. 460-470 (11).
Leenders, H., & Veugelers, W. (2004). Waardevormend onderwijs en burgerschap; een pleidooi voor kritisch-democratisch burgerschap. Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 24(4), p. 361-375.
Paul, R. (1993). Critical Thinking, Moral Integrity and Citizenship: Teaching for the Intellectual Virtues, in: Paul, R. (1993). Critical Thinking: What Every Student Needs to Survive in a Rapidly Changing World, Dillon Beach, CA: Foundation For Critical Thinking.
Schaubroeck, K.; Defoort, F. & Cuypers, S.E. (2007). Onderzoek – Tussen Droom en Daad; De toekomst vanhet filosofische onderwijs in Vlaamse Middelbare Scholen. Pedagogiek : wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en vorming, 27(1), p. 11-28.
Scriven, M. & Paul, R. (2007). Defining Critical Thinking. National Council for Excellence in Critical Thinking Instruction.
Shaughnessy, M.F. (2002). An Interview with Linda Elder about Using Critical Thinking Concepts and Tools. Eastern New Mexico University. Portales: New Mexico.
Sierens, S. (2007). Leren voor diversiteit- leren in diversiteit; burgerschapsvorming en gelijke leerkansen in een pluriforme samenleving; een referentiekader. Steunpunt Diversiteit & Leren.
Tiemersma, D. (2005). Verdwijnende scheidingen; proeven van intercultureel filosoferen.
Vansieleghem, N. (2001). Filosoferen met kinderen; een alternatief voor morele educatie? In: Opvoedend onderwijs : verkenningen in de theorie en de praktijk van de waardecommunicatie op school.
Veugelers, W. (2003). Waarden en normen in het onderwijs, zingeving en humanisering, autonomie en sociale betrokkenheid; rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar educatie aan de Universiteit voor Humanistiek. Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs, Universiteit voor Humanistiek.
Weinstein, J.R. (2004). Neutrality, Pluralism, and Education; civic education as learning about the other. Studies in Philosophy and Education, 23(4), p. 235-263.