Netwerkdag CKN in de Fundatie, Zwolle

Marini2Het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland (CKN) is een netwerkorganisatie die zich onder meer richt op het verbinden en verder professionaliseren van mensen die in hun beroepspraktijk filosoferen met kinderen.

Op zaterdag 25 januari 2014 vond een netwerkdag plaats in Museum De Fundatie in Zwolle, gericht op filosoferen over kunst. Op initiatief van Filosofiejuf Fabien van der Ham, Marianne Buitenhuis en ons namen zo’n 40 leden van het CKN-netwerk deel aan de diverse workshops ‘Filosoferen over kunst’.

Na iedere workshop werd gereflecteerd op de toegepaste methode. Aan het einde van de dag wisselden de professionals inzichten en ervaringen over hun beroepspraktijk uit. Naar aanleiding van het succes van deze eerste netwerkdag is besloten vaker dit soort bijeenkomsten te organiseren.