Basiscursus KUNST EN JIJ

Spreek creativiteit en denkkracht rechtstreeks aan en intensiveer de kunstbeleving       Aanmelden

Juni-november 2016 in Kranenburgh: Overmacht. Armando

Juni-november 2016 in Kranenburgh: Overmacht. Armando          Fotografie © Robert de Vries

Met Kunst en jij richt je je rechtstreeks op de creativiteit en denkkracht van bijvoorbeeld leerlingen of museumbezoekers. Wat gebeurt er tussen een kunstwerk en jou? Welke vragen onstaan er? In deze cursus leer je hoe je als gespreksleider in het museum, op school, in de galerie of thuis het onderzoek van zo’n vraag in een filosofisch gesprek begeleidt en hoe je daarna terugkeert naar het werk. Is het veranderd?

De deelnemers krijgen inzicht in een kunstwerk, in elkaar en in zichzelf. Kunst en jij is een effectief middel om de kunstbeleving te intensiveren. Als gespreksleider kun je dat proces faciliteren als je over de juiste vaardigheden beschikt.

Wat leer je?
Je leert hoe je een filosofisch gesprek bij een kunstwerk laat ontstaan en begeleidt. Je leert de socratische houding te beheersen, ermee te werken en structuur in een onderzoek aan te brengen. Het is belangrijk tussen de sessies systematisch oefengesprekken te voeren. Eerst met collega’s, vrienden, familie of andere bekenden; daarna met je doelgroep. De cursus is ontwikkeld met en voor museumdocenten en (kunst)vakdocenten, in samenwerking met Kunstbalie.

Filosoferen en de socratische methode
Een socratisch gesprek is een poging door systematisch overleg een gemeenschappelijk antwoord te vinden op een fundamentele vraag. De deelnemers werken intensief samen: anderen overtuigen van een mening is niet aan de orde. Je stelt vragen, luistert nauwkeurig en denkt gezamenlijk na. Een socratisch gesprek is vooral een zelfonderzoek. Het gesprek ontleent zijn naam aan Socrates, de leermeester van Plato. Zijn uitgangspunt was dat je een inzicht niet verwerft door het voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door zelf te denken. Hij probeerde anderen en zichzelf tot inzicht te brengen door het stellen van vragen, het onderzoeken van voorbeelden en het analyseren van ervaringen. De socratische methode stelt gespreksleiders in staat een filosofisch gesprek te begeleiden en daarbij zowel de voortgang als de kwaliteit van het proces te  waarborgen.

Ja, ik meld me aan

We vertellen graag meer: info@lerenfilosoferen.nl, 0251-253824.
Jan Ewout Ruiter: jer@lerenfilosoferen.nl, 06-50207591.