Studiedag OP WEG MET TECH

Laat je inspireren: ga aan de slag met technologie, doordenk technologische ontwikkelingen en ontwikkel een tech-scenario

In samenwerking met Dromenkroon

OzobotKinderen lijken niets anders gewend dan de hele dag online te zijn. Misschien leren ze binnenkort geschiedenis in een virtuele realiteit. Of produceren ze zelf ontworpen spullen met de 3D-printer. Is dat een wenselijke toekomst? Hoe denken ze daar zelf over? Sta jij later samen met een robot voor de klas? Of hoop je dan al met pensioen te zijn?

Hoe kun je dergelijke ontwikkelingen op een kritische en creatieve wijze met leerlingen verkennen? En tegelijk je inzicht in je eigen motivaties verdiepen?

Inspiratie en reflectie
De huidige technologische ontwikkelingen lijken oneindig, maar misschien nog wel te overzien. In de nabije toekomst zijn de ontwikkelingen wellicht nóg ingrijpender. Net als wij heeft de volgende generatie twee rollen: ze zullen technologische ingrijpende ontwikkelingen voortbrengen én zich er tegelijk toe moeten verhouden. Hoe zorg je dat je, samen met je leerlingen, kritisch kan kijken naar technologische ontwikkelingen en ze beoordeelt op hun al dan niet wenselijke impact?

Samen denken over technologie en de toekomst
Tijdens de studiedag denken we samen na over kansen, mogelijkheden en bedreigingen die technologie in de toekomst met zich meebrengt. De dag start met een inspiratiebom rond nieuwe ontwikkelingen en hun mogelijke impact op de maatschappij. Daarna zet je de eerste stappen in het onderzoeken van technologie vanuit de waarden die voor jou belangrijk zijn. Met behulp van de socratische methode en scenariodenken ontwikkel je een onderbouwd oordeel omtrent toekomstige technologische ontwikkelingen.

Bovendien is er ruimte voor sprekende ervaringen. We geven je inzicht in hoe kinderen met technologie de wereld tot een betere plek denken te maken. We bespreken een aantal interessante uitvindingen door leerlingen. Lijkt een chip die alle boeken van de wereld in je hersenen zet, jou bijvoorbeeld ook zo fantastisch?

Wacht niet langer en boek nu deze studiedag! Deze verdiepende methode omtrent technologie  voor het PO (de eerste in Nederland!) gaat namelijk ook nog eens perfect hand in hand met creatieve expressie, spelen met techniek, een bezoek aan een fablab, leren programmeren, presenteren, exposeren, et cetera.

Voor wie?
Deelnemers aan deze studiedag hebben geen voorkennis nodig. De studiedag is er voor alle betrokkenen in het onderwijs: leerkrachten, intern begeleiders, ICT-coördinatoren, pedagogen, (adjunct-)directeuren, bestuurders, ouders en anderen. Maximum aantal deelnemers: 20 (één schoolteam po/vo of een groep van meerdere scholen).

Door wie?
Deze studiedag wordt verzorgd door trainers van Leren Filosoferen en Dromenkroon. Dromenkroon werkt sinds 2011 met kinderen en docenten op creatieve wijze aan het verkennen van de rol van technologie in de toekomst. De trainers van Leren Filosoferen leiden al jaren groepsdenkprocessen in het onderwijs op basis van de socratische methode en verzorgen cursussen op dat gebied. Beide  partijen bundelen voor deze studiedag hun krachten.

Competenties
Na deze studiedag kunnen deelnemers zich concreet voorstellen hoe zij:

  1. met leerlingen nadenken over technologie en de toekomst in relatie tot begrippen als schaarste, ethiek, maakbaarheid en kwaliteit
  2. leerlingen begeleiden in het ontwikkelen van toekomstscenario’s en eigen concepten
  3. leerlingen begeleiden in een creatief denkproces
  4. leerlingen stapsgewijs begeleiden in conceptontwikkeling
  5. van denkproces via concrete creatie tot presentatie kunnen komen

Na deze studiedag weten de deelnemers:

  1. welke belangrijke ontwikkelingen er spelen, hoe leerlingen hierop kunnen reageren en hoe zij dit kunnen gebruiken als motivatie om na te denken over ethiek
  2. welke technologische ontwikkelingen naar hun oordeel al dan niet wenselijk zijn in de toekomst
  3. hoe hun collega’s over deze ontwikkelingen denken en wat zij al dan niet wenselijk vinden
  4. welke competenties benodigd zijn om deze groepsdenkprocessen in de klas te begeleiden

Programma

8.30   –   9.00 inloop met koffie
9.00   –   9.20 introductie technologie, mens en toekomst
9.20   –   9.30 socratische houding en socratische gespreksleiding
9.30   – 10.00 waardenoefening met technologie als context
10.00 – 11.00 de mogelijke invloed van technologie: kansen en bedreigingen
11.00 – 11.15 pauze
11.15 – 12.00 trends (verleden, heden en toekomst) en ideeën omtrent technologie
12.00 – 13.00 lunchpauze
13.00 – 14.15 de mogelijke impact van trends binnen al dan niet gewenste toekomstscenario’s
14.15 – 14.30 pauze
14.30 – 15.00 presentaties en vragen
15.00 – 15.45 beleidsadviezen en -ideeën
15.45 – 16.00 evaluatie


Kosten

De kosten voor het verzorgen van deze studiedag bedragen € 1.200 inclusief een exemplaar van het boek Filosoferen aan de keukentafel, hand-outs en een certificaat voor alle deelnemers, exclusief de kosten voor de locatie en koffie/thee/consumpties. Maximum aantal deelnemers: 15.

Meer weten?
Stuur een email naar info@lerenfilosoferen.nl of info@dromenkroon.nl of bel ons op 0251-253824 (Leren Filosoferen) of 06-22472835 (Dromenkroon).

» Cursus Op weg met tech