Workshop SCENARIODENKEN

Ontwikkel een visie en schrijf toekomstscenario’s

Scenariodenken

Collier – Priestess of Delphi

Heb je invloed op je toekomst of komt die onvoorspelbaar op ons af? Hebben hoop, verlangen, zorgen, angst of voorpret zin? In deze workshop oefen je je in scenariodenken, een bijzonder soort verkenning van de toekomst. Als een socratisch scenarioschrijver ontwikkel je een visie in verschillende versies van de toekomst.

Het programma bestaat uit twee delen van 2 uur plus voorbereidend huiswerk: je beschrijft in maximaal twee A4 hoe een dag in je leven over tien jaar eruitziet qua studie, werk, wonen, relaties, vrijetijdsbesteding, techniek, politiek, economie en fysieke omgeving.

Bijeenkomst 1
Je gaat gezamenlijk na welke gebeurtenissen van de vooraf beschreven dag in de toekomst zijn te verbinden met gebeurtenissen van vandaag. Je bepaalt welke ontwikkelingen en trends zichtbaar zijn: eerst de persoonlijke trends in je eigen leven, vervolgens de gezamenlijke. Een trend is een ontwikkeling die in het verleden is begonnen, vandaag een rol speelt en dat naar alle waarschijnlijkheid ook in de toekomst zal doen. Je formuleert de trends kort en bondig en categoriseert ze. Je gaat na hoe zeker of onzeker het verloop zal zijn en hoe waarschijnlijk het is dat die specifieke trend zich voortzet zoals hij nu verloopt, dan wel afvlakt, afbuigt of stopt.

Je gaat gezamenlijk na welke onderliggende krachten bepalend zijn voor het verloop van de in kaart gebrachte trends. Dergelijke drijvende krachten zijn te beschouwen als het onderste deel van een ijsberg. Ze beïnvloeden niet alleen jouw leven, maar ook dat van vele anderen. Het zijn ontwikkelingen die misschien niet direct herkenbaar zijn, maar aan de basis liggen van algemene trends. Je identificeert minstens drie drijvende krachten en selecteert er twee. Je stelt je deze twee drijvende krachten voor als een horizontale en een verticale as en benoemt aan iedere as twee extremen.

Sjabloon governance en onderwijskundige keuzes

Voorbeeld: governance en onderwijskundige keuzes

Voorbeeld
In het voorbeeld hiernaast zijn twee drijvende krachten in kaart gebracht: governance en onderwijskundige keuzes. Bij governance zie je de twee polen top down versus bottom up. De twee extreme onderwijskundige keuzes zijn die voor ontwikkeling versus vorming van de leerling. Door de combinatie van de assen en hun polen ontstaat een sjabloon met vier kwadranten waarin vier scenario’s zijn te ontwikkelen.

Aan het einde van bijeenkomst 1 heb je onder leiding van de docent een sjabloon met twee assenkruizen vastgesteld en de scenario’s in de vier kwadranten voorzien van een treffende naam.

 

Bijeenkomst 2
Ingedeeld in een van de vier teams werk je een scenario uit vanuit het perspectief van de toekomst, alsof je over tien jaar leeft. Daarna blik je terug op de loop van de dingen sinds de dag van vandaag. Je maakt ieder scenario aannemelijk. Vervolgens ga je na welk scenario het voor jou meest gewenste is, welk scenario het meest ongewenste en welk scenario het meest waarschijnlijke is. Ondertussen beantwoordt ieder team de volgende vragen:

  1. Welke gevolgen hebben de vier scenario’s voor mijn leven/werk?
  2. Wat zouden we vandaag moeten doen of in gang moeten zetten om het meest wenselijke scenario te realiseren?
  3. Wat zouden we vandaag moeten doen of in gang moeten zetten om de meest wenselijke aspecten binnen ieder scenario te realiseren?
  4. Wat zouden we vandaag moeten doen of in gang moeten zetten om het meest waarschijnlijke scenario te doen opschuiven naar het meest gewenste scenario?
  5. Hoe vermijden we het meest ongewenste scenario?

De antwoorden op die vragen worden geformuleerd in beleidsadviezen. Het enige wat je nu nog hoeft te doen is die adviezen serieus nemen en ze opvolgen. Zo creëer je je eigen gewenste toekomst.

Interesse? Stuur een email naar info@lerenfilosoferen.nl of bel ons op 0251-253824.