Oprichting Raad van Advies

Het besturen van een sterk groeiende organisatie als SLF is in veel opzichten uitdagend. De volumegroei en de ontwikkeling van nieuwe diensten en projecten moeten immers gepaard gaan met het blijvend waarborgen van de kwaliteit van de dienstverlening. De Raad van Toezicht ziet toe op de algemene gang van zaken en is ons strategisch klankbord. Sinds kort is er daarnaast een Raad van Advies, die werkt als filosofisch klankbord en zich toelegt op de inhoudelijke toetsing van onze dienstverlening. Deze raad bestaat uit Ger Groot, Karel van der Leeuw en Hester IJsseling. Al eerder introduceerden wij Ger Groot, tot voor kort gewaardeerd lid van onze Raad van Toezicht. Karel van der Leeuw studeerde filosofie en klassiek Chinees. Hij promoveerde op een proefschrift over filosofieonderwijs, is tevens gespecialiseerd in het confucianisme en is verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij was medeoprichter van het Centrum van Kinderfilosofie en de Europese Stichting voor Kinderfilosofie SOPHIA. Hester IJsseling is filosoof en liet in haar promotieonderzoek aan de hand van de eigenaardigheden van voorwoorden bij filosofische teksten iets zien van wat filosofie kan zijn in een tijd waarin de waarheid niet langer als vanzelfsprekend is aan te nemen. Zij blogt over onder meer de vraag wat goed onderwijs is en werkt als groepsleerkracht en middenbouwcoach in het basisonderwijs.