Wat is filosoferen?

Wat betekent filosoferen?

Het woord filosofie betekent wijsbegeerte en stamt af van de Griekse woorden philos (liefhebben, begeren) en sophia (wijsheid of kennis).

   
Raphael,  De school van Athene    

Filosoferen heeft diverse betekenissen, zoals:

  • het begeren/liefhebben van wijsheid
  • het verlangen naar wijsheid
  • het zoeken naar wijsheid
  • het zoeken naar waarheid
  • de kunst van het nadenken
  • het denken over denken
  • het reflecteren op verworven kennis en ervaringen
  • door systematisch vragen te stellen onderzoek en reflectie teweeg brengen

De betekenissen overlappen elkaar geheel of gedeeltelijk, maar vullen elkaar ook aan…

Wat betekent filosoferen nog meer?

Filosoferen is ’diep nadenken’..over achterliggende visies die ons gedrag sturen, bijv. vragen over het leven, mensen, politiek, wetenschap en geloof.

Filosoferen is ‘open nadenken’…buiten je eigen (voor-)oordelen om en deze bloot durven te leggen. Filosoferen vraagt om durven twijfelen aan je eigen ‘zekerheden’.

Filosoferen is ‘samen nadenken’..filosoferen vraagt om betrokkenheid bij anderen (oprechte interesse) en inleven in anderen, om zijn of haar visie te begrijpen. 

Filosoferen is ‘zelfstandig nadenken’…je eigen mening vormen, werken aan je eigen persoonlijkheid en niet zomaar alles aannemen wat je wijs gemaakt wordt..!

Filosoferen is ‘kritisch denken’…en ‘nuanceren’; van meerdere kanten hetzelfde vraagstuk bekijken (‘enerzijds…anderzijds..’). Er is niet één goed antwoord, maar er zijn meerdere mogelijkheden. Het ene antwoord kan tijdelijk zijn. Je mening wordt tussentijds bijgesteld, op grond van nieuwe argumenten.