Filosoferen over…

Dit praktijkgerichte onderdeel van onze website wordt regelmatig aangevuld met een nieuw thema waarover u kunt filosoferen. Hieronder ziet u de thema’s staan die we reeds voor u hebben uitgewerkt. De thema’s zijn uitgewerkt in de volgende drie onderdelen:

1.    een mogelijke aanleiding om met het filosofische begrip aan de slag te gaan;
2.    mogelijke start- en/of hulpvragen ten behoeve van het filosofische gesprek;
3.    mogelijke vervolgopdrachten naar aanleiding van het filosofische gesprek.

De volgende thema’s hebben wij voor u uitgewerkt:

geluk – gelukkig zijn – geluk hebben
ik – jezelf zijn – anders zijn
vriendschap
vrijheid
schoonheid
duurzaamheid
wijsheid
(kritisch) denken
kennis en wetenschap