Waarover filosoferen?

De filosofie houdt zich bezig met ‘de samenhang der dingen’. Toch is deze wetenschap onderverdeeld in diverse disciplines/deelgebieden. Iedere discipline heeft zijn specifieke vragen, thematiek en onderwerpen die hierna kort zijn weergegeven.

Filosofische antropologie: Wat maakt mensen tot mensen?
Ethiek: Wat is goed? Wat is een goed leven?
Sociale en politieke filosofie: Hoe moeten we samenleven? Wat is een rechtvaardige samenleving?
Cultuurfilosofie: Wat is cultuur? Hoe staat het met onze huidige cultuur?
Esthetica: Wat is schoonheid? Wat is kunst?
Metafysica: Wat is werkelijkheid?
Kennisleer: Wat is echte kennis? Wat is waarheid? Wat kan ik kennen?
Wetenschapsfilosofie: Wat is wetenschap? Wanneer is kennis wetenschappelijk?
Taalfilosofie: Wat is betekenis? Wat is het verband tussen taal en werkelijkheid?
Logica & retorica: Wat is denken? Wanneer is een redenering geldig? Hoe kun je iemand overtuigen?

Thema’s binnen de filosofische antropologie:
Menselijk(heid), afkomst, familie, instinct, dierlijk(heid), emoties, begeerte, karakter, zintuigen, gevoel, innerlijk, lichaam, uiterlijk, geest, ziel, bewustzijn, verstand, denken, uniek, persoonlijk, eigennaam, identiteit, jezelf zijn, seksualiteit, verliefdheid, gezondheid, trots, natuurlijk, talent, ambitie, doelstelling, ontwikkeling, egoïsme, de ander, lijden, eenzaamheid, haat, jaloezie, angst, interesse, nieuwsgierigheid, ontdekking, …

Thema’s binnen de ethiek:
Liefde, behulpzaamheid, interesse, betrokkenheid, medelijden, vriendschap, waarde, norm, geluk, goed, deugd, delen, redelijk, verantwoordelijkheid, plichten, rechten, belangen, nuttig, eerlijkheid, stiekem, liegen, stelen, slaan, vechten, mishandeling, pesten, plagen, ruzie, discriminatie, moordenaar, terrorist, vervuiling, ontrouw, drugs, straf, fout, slecht, vergeving, schaamte, schuld, geweten, oorzaak, gevolg, …

Thema’s binnen de cultuurfilosofie en binnen de sociale & politieke filosofie:
Macht, sociaal, rechtvaardigheid, gemeenschap, samenleving, land, politiek, regering, armoede, rijkdom, verdeling, vrijheid, regels, afspraken, geboden, verboden, wet, gezag, oorlog, terrorisme, veiligheid, arbeid, consumptie, economie, eigendom, schaarste, gelijkwaardigheid, gelijkheid, cultuur, taal, etniciteit, tradities, rituelen, feesten, racisme, multicultureel, aangeboren (nature), aangeleerd (nurture), …

Thema’s binnen de esthetica:
Schoonheid, mooi, lelijk, smaak(oordeel), kunst, kunstwerk, schoon, vorm, inhoud, teken, uitleg, mode, (interpretatie), creativiteit, expressie, toneelkunst (drama), muziek, schrijfkunst, tekenkunst, schilderkunst, beeldende vorming, afbeeldingen, nadoen (mimesis), spreekkunst, bouwkunst (architectuur), …

Thema’s binnen de metafysica:
Werkelijkheid, bestaan, dromen, onbewustzijn, God, schepping, religie, geloof, hoop, zin(-geving), de dood, hemel, heilig, hel, geesten, sprookje, fabel, mythe, fantasie, mystiek, reïncarnatie, karma, lot, toeval, vrije wil, meditatie, bidden, schijn, symbool, betekenis, tijd (verleden, heden, toekomst), oneindigheid, eenheid, heelheid, gescheidenheid, samenhang, … 

Thema’s binnen de kennisleer en wetenschapsfilosofie:
Kennen, kennis, wetenschap, wetenschappelijke kennis, geloof, feit, natuurwet, onderzoek, methode, echt, waar, onwaar, fictie, illusie, nep, vooroordeel, denken, waarneming, zintuigen, ervaringskennis, verstand, verstandskennis, logische kennis, rede, kunde, kwaliteit, kwantiteit, inzicht, wijs, wijsheid, bewijs, waarheid, filosoferen, leren, weten, raden, reflecteren, onthouden, herinneren, vergeten, school, onderwijs, vragen, antwoorden, slim, dom, onwetend, …

Thema’s binnen de taalfilosofie:
Betekenis, denken, gedachte, taal, werkelijkheid, woorden, namen, soortnamen, ding, object, beeld, afbeelding, eigennaam, begrip, uitleggen (interpreteren), argumenteren, redeneren, debatteren, discussiëren, analyseren, logisch, inhoud, verwijzing, uitdrukking, theorie, oordeel, vooroordeel, vooronderstelling, communicatie, dialoog, gesprek, …