Paris in de klas

Het ABC in De Nieuwe Liefde, 24 november 2015

Medio november was een groot deel van de wereld geschokt door de gebeurtenissen in Parijs. Scholen zitten in dergelijke situaties met de vraag: Hoe pak je dit aan in de klas? Het ABC organiseerde met én voor Amsterdamse leerkrachten en docenten de bijeenkomst Paris in de klas.

Paris in de klas Gebeurtenissen als deze kunnen leiden tot heftige emoties en verwarrende gevoelens bij leerlingen én onderwijsprofessionals. Op de bijeenkomst konden leerkrachten, directeuren en andere onderwijsprofessionals hierover met elkaar in gesprek gaan en zichzelf beter toerusten voor het voeren van een open en respectvol gesprek met leerlingen. Een soort eerste hulp voor leerkrachten en docenten van het PO, VO en MBO in het hanteren en bespreekbaar maken van gevoelens bij henzelf en hun leerlingen.

Wij waren uitgenodigd om in twee groepen een socratisch gesprek te begeleiden. De groepen onderzochten twee vragen: Wat is wij? en Hoe leer je samenleven?