Platform Onderwijs2032: Filosoferen en persoonsvorming

Onderwijs2032Platform Onderwijs2032 werkt in opdracht van staatssecretaris Sander Dekker aan een advies over de toekomst van het onderwijs. Het adviesrapport zal in januari 2016 verschijnen. Voorzitter Paul Schnabel gaf begin november een interview aan de Nationale Onderwijsgids. Een citaat:

“Het hedendaagse onderwijs is gebaseerd op kennisoverdracht. Het platform is van mening dat er meer aandacht moet zijn voor persoonsvorming en maatschappelijke ontwikkeling (..)”. Hoe gaat het onderwijs aan die wens gestalte geven? “Dat is altijd lastig, omdat je daar geen lesprogramma van kan maken. Op dat gebied gaat heel sterk de eigen stijl een rol spelen. Ook werkgevers vinden het belangrijk dat leerlingen leren om een goed persoon te worden. Zij zeggen steeds vaker dat ze mensen willen hebben die in een team kunnen werken en met klanten om kunnen gaan.” In dat kader is het ook de bedoeling dat burgerschap een meer vooraanstaande rol krijgt. (…) Scholen kunnen stimuleren dat vrijwilligerswerk hoort bij het burgerschap, vindt de voorzitter. “Het is voor de samenleving nodig dat kinderen kennis krijgen van het algemeen belang (…) Het platform pleit er daarom voor om burgerschap wat vroeger en op een meer natuurlijke manier te onderwijzen.”

In onze ervaring werken jongeren door het voeren van filosofische gesprekken aan een reeks competenties die rechtstreeks aansluit op doelen als persoonsvorming en burgerschap, zoals:

  • kritisch denken
  • verantwoordelijkheid nemen
  • duidelijk communiceren
  • onafhankelijk tot een oordeel komen
  • een eigen oordeel (beter) onderbouwen
  • actief luisteren, vragen stellen en doorvragen
  • loyaal samenwerken

Nieuwsgierig hoe een filosofisch gesprek precies werkt?