Samenwerking Vereniging Begaafdheidsprofielscholen

Vereniging Begaafdheidsprofielscholen  Sinds najaar 2014 werken we samen met de Vereniging Begaafdheidsprofielscholen BPS.

Hoogbegaafdheid is een algemeen herkend en erkend kenmerk van leerlingen. Scholen nemen zeer uiteenlopende maatregelen om beter aan te sluiten bij de behoeften van deze leerlingen, maar de inspanningen leiden niet vanzelfsprekend tot succes. Passend onderwijs en gerichte begeleiding is een maatschappelijke noodzaak. Begaafdheidsprofielscholen kenmerken zich door kwalitatief hoogwaardig onderwijs en begeleiding aan hoogbegaafde leerlingen.

De BPS Academie is opgericht door het project BPS en de Vereniging BPS. Op dit platform delen de aangesloten Begaafdheidsprofielscholen hun kennis. Door gebruik te maken van elkaars interesse, expertise en kennis werken de Begaafdheidsprofielscholen gezamenlijk aan het op orde houden en verbeteren van hun kwaliteit. Onze cursus Leren filosoferen met hoogbegaafde leerlingen is opgenomen in het aanbod van de BPS Academie.