SLF opgenomen in Centraal Register Kort Beroepsonderwijs

In december 2012 is onze organisatie onder de loep genomen tijdens een audit door het Centrum voor Post Initieel Onderwijs Nederland.

Approved signHet ging om kwaliteitsaspecten als zorgvuldigheid, duidelijkheid, rechtszekerheid en betrouwbaarheid. Het resultaat: SLF voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en werkt conform de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Zo is er onder meer een klachtenregeling waarin de onafhankelijkheid van vertrouwenspersoon en klachtencommissie is gegarandeerd. Sinds 19 december 2012 is SLF opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. Dat is een voorwaarde voor vrijstelling van BTW.