Training ‘Stel een vraag’

Clustercommandant Stok van den Burg, Brandweer Kennemerland over de training ‘Stel een vraag’
‘Vragen stellen opent nieuwe perspectieven en kan verbinden’  

Clustercommandant_Veiligheidsregio_Kennemerland

 

Een geslaagde dialoog kan direct of indirect veel bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening. Dat is het idee achter de introductietraining ‘Stel een vraag’ die najaar 2015 werd gevolgd door 12 medewerkers van Veiligheidsregio Kennemerland. Clustercommandant Stok van den Burg blikt terug.

“In onze organisatie zijn we gewend snel en to the point oplossingen te leveren. We zijn in iedere werksituatie gericht op het optimum van kwaliteit en efficiency. In deze cursus heb ik kennisgemaakt met een heel andere manier om gesprekken te voeren. Door in een open dialoog een vraag te onderzoeken en te bepalen waar het mijn gesprekspartner(s) en mijzelf nou echt om gaat, krijg ik zicht op achtergronden en perspectieven die verrassend kunnen uitpakken – zeker ook voor mijn eigen denkbeelden.

Inspiratie en verbondenheid
De gezamenlijke denkkracht kan individuen of teams echt inspireren en verder brengen. In deze cursus heb ik dat effect als heel verfrissend ervaren. Tegelijk valt me een heel ander verschijnsel op: door als leidinggevende interesse te tonen die verder gaat dan concrete resultaten of oplossingen, ontstaat de mogelijkheid dat een medewerker beseft dat we samenwerken in een veilige omgeving, op basis van vertrouwen. Een onderzoeksgesprek kan veel verbondenheid opleveren.

Motivatie
Ik geef leiding aan zo’n 90 brandweerlieden onder wie zo’n 50 vrijwilligers, die onder zeven  ploegchefs werken op de drie posten Bennebroek, Heemstede en Haarlem-Oost. Als het erop aankomt, is ieder van hen van onschatbare waarde. Dat komt door hun motivatie en hun professionaliteit. Het onderzoeken van vragen over zaken als veiligheid, collegialiteit of kwaliteit kan enorm veel betekenen voor het verdiepen en bestendigen van die motivatie en professionaliteit. Juist omdat ik liever werk op basis van vertrouwen en interesse dan op basis van reglementen en protocollen, ben ik erg enthousiast over deze kennismaking, die wat mij betreft een vervolg krijgt.

Doen
Een van de waardevolle vaardigheden die ik heb leren kennen is het peilen en vervolgens zodanig formuleren van een vraag dat die echt uitdrukt wat je als gesprekspartners gezamenlijk wilt weten. Een ander voorbeeld is dat ik er geen genoegen mee neem als iemand over een nieuwe kwestie of een nieuwe vraag begint zonder dat de aanvankelijke vraag bevredigend is beantwoord. Wil ik zo’n dialoog echt tot een goed einde brengen, dan moet ik nog wel meters maken – liefst in een trainingsomgeving. Het lijkt op leren autorijden: je leert het alleen door het veel te doen. Dan wordt het steeds leuker.”

» Vertel me meer over de training ‘Stel een vraag’