Wie we zijn

Wij zijn Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter. Ons doel is het bevorderen van filosofische gespreksvoering. Ons motto: een goede dialoog opent nieuwe perspectieven.

Leren Filosoferen is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs. We voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs en werken conform de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Filosoferen aan de keukentafel