Training socratisch gespreksleider ‘Filosoferen over kunst’

De training heeft als essentie het leren leiden van een socratisch onderzoeksgesprek naar aanleiding van een kunstbeleving. De deelnemers leren hoe zij op socratische wijze een gesprek kunnen leiden waarin daadwerkelijk een onderzoek plaats vindt. Hierbij staan de volgende drie onderdelen centraal:

  1. De socratische houding: Tijdens de training leren de docenten een socratische houding aan te nemen: een vragende, onderzoekende houding van niet-weten.  Door middel van deze houding kan de docent inzicht dat reeds in de groep aanwezig is ‘geboren laten worden’. De docent stimuleert en inspireert, bewerkstelligt dat deelnemers zelf antwoorden vinden, hij stuurt maar levert geen inhoud, hij ondersteunt en demonstreert hoe de samenwerking in het onderzoek gebaat is bij respect, empathie, vasthoudendheid, duidelijkheid en helderheid.
  2. Filosoferen over een kunstwerk: docenten leren een filosofisch gesprek over een kunstwerk te leiden op basis van de vraag Wat doet dit kunstwerk? Een filosofisch gesprek over kunst is net als een socratisch gesprek een gezamenlijk zelfonderzoek. De gespreksleider en de deelnemers inspireren elkaar tot een socratische houding. Anders dan in een socratisch gesprek naar aanleiding van een kunstbeleving vindt de kunstbeleving plaats gedurende het onderzoek. Het gesprek vertelt net zoveel over de deelnemers als over het beschreven kunstwerk.
  3. De socratische methode: docenten leren tijdens de training een socratisch gesprek naar aanleiding van een kunstbeleving te leiden. De socratische methode kan als volgt gedefinieerd worden: door systematisch vragen te stellen onderzoek en reflectie teweegbrengen. In een socratisch gesprek onderzoeken deelnemers hun eigen en elkaars ervaringen, gedachten en gedrag. De docent leert onder meer hoe hij de deelnemers kan ondersteunen in hun samenwerking en aan welke criteria de uitgangsvraag en de voorbeelden in een socratisch gesprek moeten voldoen.

De training bestaat uit drie bijeenkomsten van 3½  uur en een consultatiebijeenkomst van 2½ uur. Verder wordt van de cursisten verwacht dat ze tussentijds de voor hen relevante literatuur lezen, zich voorbereiden op iedere bijeenkomst en daadwerkelijk filosofische en socratische gesprekken gaan voeren met elkaar, vrienden, kennissen, familieleden en/of in de klas. Interesse? Laat het ons weten.

» Filosoferen over een kunstwerk: hoe pak je het aan?
» Stappen in het socratische gesprek naar aanleiding van een kunstbeleving

» Mogelijke thema’s voor socratische gesprekken naar aanleiding van een kunstbeleving