Verslag 1e Socratisch Café in Ola Kala

Op zondagmiddag 23 juni leidde Rudolf Kampers het eerste Socratisch Café in Grieks restaurant Ola Kala in Castricum. De ruim 25 deelnemers kozen voor een onderzoek van de vraag ‘Wat is waarheid?’ en waren na afloop erg enthousiast over de opbrengsten van hun filosofische gesprek. Een puntsgewijs verslag.


Fase 1: inventariseren thema’s & uitgangsvragen

Ingebrachte thema’s: mantelzorg, omgangsvormen, waarheid, slecht zomerweer, beïnvloeding van je omgeving.

Ingebrachte uitgangsvragen:

 1. Wat is liefde?
 2. Wat is kunst?
 3. Is muziek een universele taal?
 4. Wanneer is literatuur literatuur?
 5. Waarom is er geweld door godsdienst?
 6. Waarom voeren mensen oorlog?
 7. Bestaat waarheid? Kan een leugen tot waarheid leiden? Wat is waarheid?
 8. Tot hoever gaat mantelzorg?
 9. Wat is mantelzorg?
 10. Wat is naastenliefde?
 11. Wat zijn goede omgangsvormen?
 12. Wat is slecht zomerweer?
 13. Is de beïnvloeding van je omgeving groot?


Fase 2: deelnemers bedenken een voorbeeld uit eigen ervaring dat betrekking heeft op de uitgangsvraag (waar was je toen, met wie, wat dacht/voelde/deed je toen?) en bespreken de voorbeelden in groepjes van 4/5


Fase 3: voorbeelden inventariseren die betrekking hebben op de gekozen uitgangsvraag
(Wat is waarheid?)

Er werd een aantal voorbeelden besproken, waaronder:

 1. De verandering van baan à het werken met kinderen is erg leuk, past het best bij mij;
 2. De werknemer die niet geschikt was voor een bepaalde positie;
 3. Het beeld dat je van jezelf hebt en de manier waarop je je naar dat beeld gedraagt;
 4. De constatering van de dood van mijn vader.


Fase 4: keuze van geschikt voorbeeld & formulering van de kernbewering

Het laatste voorbeeld (4.) werd door de groep gekozen, en met toestemming van de voorbeeldgever nader onderzocht. Daarna werd de volgende kernbewering (het hittepunt uit het voorbeeld) geformuleerd:
‘Toen ik bij het bed van mijn dode vader kwam, heb ik zijn dood als waarheid moeten ervaren omdat ….’


Fase 5: inventariseren van de kernbeweringen van de deelnemers

Bovengenoemde kernbewering werd door een aantal deelnemers als volgt geformuleerd:

  • …het beeld dat ik zag overeen kwam met de constatering van een arts;
  • …er geen enkel contact meer mogelijk was;
  • …mij uitsluitend herinneringen restten;
  • …ik zag dat hij lange tijd niet meer ademde;
  • …het dood zijn een feit was;
  • …ik geen andere keus had;
  • …ik niet geloof in reïncarnatie;
  • …ik wist dat de dood onherroepelijk was;
  • …hij onbereikbaar was geworden;
  • …hij voldeed aan de criteria die ik heb voor dood zijn.


Fase 6: inventariseren van regels en (levens-)principes gerelateerd aan de uitgangsvraag

   • Waarheid is een vaststaand feit waar iedereen het mee eens moet zijn.
   • Waarheid is hoe je zelf de realiteit ervaart.
   • Waarheid is aan tijd en plaats gebonden.
   • Waarheid is het resultaat van jouw criteria/procedure voor waarheidsvinding.
   • Waarheid sluit een aantal andere mogelijkheden uit.
   • Uit waarneming kan waarheid voortvloeien
   • Waarheid is een proces.
   • Waarheid is (altijd) subjectief. Waarheid is gebonden aan persoonlijke regels.
   • Waarheid is intersubjectief.
   • Waarheid is niets.
   • Waarheid is onkenbaar.
   • Waarheid is cultuurgebonden.
   • Waarheid is geschoolde waarneming.


Fase 7: evaluatie

   • Enthousiasme onder velen, volgende keer weer!
   • Iets minder deelnemers (max. 23 i.p.v. 27), zodat iedereen in de kring past;
   • Fase 2 (filosoferen in groepjes, voorbeelden uitwisselen) mag wat langer;


Socratisch Café: iedere laatste zondag van de maand van 14.30 tot 16.45 uur in Grieks restaurant Ola Kala. Meld u aan!

  • Maximaal 15 deelnemers, vol=vol
  • Aanmelden kan uitsluitend per email via info@olakala.nl (aanmelden met meerdere personen is mogelijk op voorwaarde dat we nog niet vol zitten);
  • Bij de aanmelding graag vermelden om hoeveel personen het gaat, voor- en achternaam en of u wel/niet blijft eten in Ola Kala;
  • Bij telefonische aanmelding (Ola Kala: 0251-651077) geeft u ook uw email-adres op, zodat we u op de hoogte kunnen houden voor nieuwe bijeenkomsten;
  • Betaling 15 euro bij binnenkomst;
  • Er staan kannen water en glazen op de tafels. Drankjes kunt u voor of na de bijeenkomst bij de bar bestellen (eigen kosten), we beginnen om 14.45uur;
  • Heeft u inhoudelijke of procedurele vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons weten via info@lerenfilosoferen.nl