Leiderschap voor gespreksleiders

Leiderschap voor gespreksleiders

Een opleiding in het begeleiden van ethische reflectie – ook als het ongemakkelijk wordt

Samenwerken aan maatschappelijke opgaven vereist inzicht in verschillende perspectieven, een goed werkend moreel kompas en een open, constructief onderzoeksgesprek. Een goed gesprek. Hoe begeleid je zo’n onderzoek van feiten, belangen, argumenten, waarden en persoonlijke drijfveren? Hoe blijf je als gespreksleider overeind bij de soms immense omvang van systemen, belangen en ego’s?

In deze leergang werk je aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, in directe samenhang en met een scherp oog voor de technische en praktische vaardigheden die een goed geprek van je vraagt. Kernwoorden zijn zelfonderzoek, precisie, meesterschap en luisteren: naar elkaar, naar jezelf en naar het geheel.


Gesprekscultuur verbeteren

Verandering begint bij geraakt worden en het verlangen om verschil te maken. In professionele gesprekken is het niet vanzelfsprekend om geraaktheid of verlangen te delen. In wat wij een goed gesprek noemen, als verzamelnaam voor dialoog of onderzoeksgesprek, is juist dit het uitgangsmateriaal. De persoonlijke ervaring staat centraal om met elkaar tot nieuwe, verdiepende inzichten te komen. Inzichten die een appel doen op deelnemers om in actie te komen binnen ieders eigen cirkel van invloed. Als begeleider van zo’n gesprek schep je de condities om in een veilige tussenruimte het onderzoek aan te gaan. Daarmee draag je bij aan een constructieve gesprekscultuur. Het begeleiden van zo’n gesprek vraagt om evenwicht tussen structuur en vrijheid, om de durf jezelf in het geding te brengen, het vinden van de plek der moeite en het verduren van ongemak.

Wat leer je?
De opleiding helpt de gesprekscultuur van organisaties een impuls te geven, zodat je met je collega’s:

 • praktijkvraagstukken in een filosofisch kader plaatst, opgaven en werkwijzen scherp bevraagt, verder kijkt dan symptomen en werkt aan de kern van de zaak;
 • filosofische vaardigheden in verschillende contexten en werkvormen weet toe te passen;
 • werkt aan de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap en meesterschap, elkaar daarop aanspreekt en zo werkt aan verbetering van de samenwerking en het verandervermogen binnen de  organisatie;
 • processen van idee- en visieontwikkeling begeleidt;
 • weet hoe je het scheppend vermogen van deelnemers en jezelf vanuit geraaktheid aanspreekt en inzet;
 • steeds meer als vanzelfsprekend verbinding zoekt en bijdraagt aan het algemeen belang.

Bekijk het programma

Tijdbesteding

De leergang bestaat uit twee separaat te volgen blokken. Blok 1 leidt op tot gezel en kost 28 dagdelen in ongeveer 4 maanden. Het optionele blok 2 leidt op tot meester en kost 15 dagdelen bij een in overleg te bepalen tijdpad.


Wat vragen we van je bij de start?

 • Je hebt ruime ervaring met het begeleiden van groepen en bent toe aan een verdiepende stap hierin;
 • je hebt een zekere affiniteit met taal en je bent onderzoekend ingesteld;
 • je hebt een beeld van het huidige en het gewenste niveau in je ontwikkeling als gespreksleider en je weet dit beeld te vertalen in ambities en persoonlijke leerdoelen of – behoeften;
 • je stelt zowel gedurende de opleiding als daarna voldoende tijd beschikbaar om daadwerkelijk gesprekken te begeleiden;
 • je bent bereid en in staat om je op welomschreven wijze te committeren aan een intensief opleidingsprogramma;
 • je hebt de ambitie en de motivatie om het functioneren van je organisatie in het algemeen en de gesprekscultuur in het bijzonder te helpen verbeteren.


Praktisch

Er is plek voor maximaal 12 deelnemers in de gezelopleiding. In een persoonlijk intakegesprek toetst de docent onder meer of je voldoet aan de hierboven genoemde criteria. Over het meesterproeftraject maken we individuele afspraken.