Pedagogisch gesprek

Ruimte voor pedagogische gesprekken?

Wie kent ze niet, die momenten waarop je als leraar geraakt werd, even niet wist wat je moest doen, en tóch moest reageren? Ervaringen van weerstand of weerklank, of zo’n ervaring dat het lukt om een leerling te bereiken.

Wij noemen die ervaringen pedagogische sleutelmomenten. Wanneer die momenten nauwkeurig in dialoog worden onderzocht, kijken de gespreksdeelnemers vanuit een pedagogisch perspectief naar hun weerbarstige onderwijspraktijk, en helpen ze elkaar om cruciale aspecten van hun ervaring onder woorden te brengen. Daardoor dragen ze bij aan persoonsvorming/subjectiverend onderwijs; ze creëren ruimte om het onbeheersbare in hun onderwijspraktijk te onderzoeken, en komen er in dialoog achter wat dat voor hen als leraar betekent én wat dat van ze vraagt.

Interesse?

Wilt u deelname aan een pedagogisch gesprek ervaren en gezamenlijk nagaan wat de toepassingsmogelijkheden zijn? Laat het ons weten via het contactformulier of neem telefonisch contact met Rudolf Kampers op (zie hieronder).