Pedagogisch gesprek

Ruimte voor pedagogische gesprekken?

Wie kent ze niet, die momenten waarop je als leraar geraakt werd, even niet wist wat je moest doen, en tóch moest reageren? Ervaringen van weerstand of weerklank, of zo’n ervaring dat het lukt om een leerling te bereiken.

Wanneer die ervaringen – pedagogische sleutelmomenten – nauwkeurig in dialoog worden onderzocht, kijken de gespreksdeelnemers vanuit een pedagogisch perspectief naar hun weerbarstige onderwijspraktijk, en helpen ze elkaar om cruciale aspecten van hun ervaring onder woorden te brengen. Daardoor dragen ze bij aan persoonsvorming/subjectiverend onderwijs; ze creëren ruimte om het onbeheersbare in hun onderwijspraktijk te onderzoeken, en komen er in dialoog achter wat dat voor hen als leraar betekent én wat dat van ze vraagt.

Interesse?

Wilt u meer weten? Stuur ons een mail of lees ons artikel over het pedagogische gesprek. Het verscheen in december 2020 in onderwijsblad ZorgPrimair.