Moreel beraad

Moreel beraad

Een moreel beraad is een gesprek waarin de deelnemers gezamenlijk een ethische kwestie onderzoeken. Zij doen dit gestructureerd, aan de hand van een stappenplan, en met behulp van een gespreksleider. Tijdens een moreel beraad wordt aan de hand van een concrete ervaring samen gezocht naar een antwoord op de vraag wat in die specifieke situatie goed of professioneel handelen is.

De drie centrale doelstellingen van een moreel beraad zijn:

  • Het verbeteren van de kwaliteit van het leven van betrokkenen en van de dienstverlening van de organisatie;
  • De toename van ieders morele sensitiviteit/professionele morele competenties;
  • Het verbeteren van de samenwerking door het gezamenlijke leerproces en het eventueel verbinden van moreel beraad met beleid.

Moreel beraad als socratisch onderzoek is een zoektocht naar wijsheid of inzicht. Uitgangspunt is dat dit inzicht reeds aanwezig is en aan het licht kan komen door het onderzoek van concrete persoonlijke ervaringen.

Wilt u eens een moreel beraad ervaren? Bel ons op een van onderstaande nummers, of vul het contactformulier in.

Wilt u zelf op professionele wijze een moreel beraad faciliteren? Volg dan onze Beroepsopleiding Socratisch gespreksleider.