Over ons

Rudolf Kampers en Jan Ewout Ruiter vormen samen de maatschap Leren Filosoferen. Ons doel is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven ontdekken.

We werken met de socratische methode. We leiden filosofische gesprekken en we trainen mensen in het leiden van die gesprekken. We schrijven artikelen en handleidingen en publiceerden het boek Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015).

Rudolf Kampers studeerde filosofie en economie. Hij leidt sinds 2005 socratische gesprekken, workshops en cursussen in socratische gespreksvoering. Hij werkt parttime als lerarenopleider (filosoferen met kinderen, pedagogische gespreksvoering) aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo) en is voorzitter van Stichting De Tegenfase. Samen met Jan Ewout Ruiter schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015).

Foto: Esther Blaauw

Jan Ewout Ruiter studeerde filosofie, schreef filmkritieken, produceerde films en werkte als communicatieadviseur. Sinds 2009 leidt hij gesprekken en opleidingen, onder meer op de ISVW (Visieontwikkeling in organisaties) en voor de rijksoverheid (Dialoog en Ethiek). Hij is geïnteresseerd in de rol van verbeeldingskracht. Samen met Rudolf Kampers schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (2015). In 2022 verschijnt het mede door hem geredigeerde Hoog spel. Filosoferen in de praktijk.

CRKBO

Leren Filosoferen is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en voldoet aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs.