Socratisch gespreksleider

In dialoog naar de juiste keuzes

Als leider heb je te maken met complexe vraagstukken. Voor vakinhoudelijke vragen zijn er experts, maar hoe ga je om met strategische keuzes en ethische kwesties?

Tijdens onze beroepsopleiding Socratisch gespreksleider leer je hoe je dergelijke vragen gestructureerd doordenkt en hoe je anderen daarin begeleidt. Centraal staat het filosofische gesprek, waarin deelnemers persoonlijke ervaringen en opvattingen onderzoeken. Het resultaat bestaat uit praktische wijsheid (phronèsis) en goed onderbouwde morele keuzes. De begeleider van een filosofisch gesprek:

  • is betrokken, houdt afstand en creëert veiligheid
  • stimuleert het luisteren en het stellen van vragen
  • brengt mensen ertoe uit te spreken waar het ze werkelijk om is begonnen
  • zorgt voor structuur, voortgang, precisie en resultaat
  • bewerkstelligt openheid, evenwicht en samenwerking

De basistechnieken in deze opleiding komen voort uit de zogenoemde socratische methode. De opleiding biedt kennis en vaardigheden die je in staat stellen tot dienend, dialogisch en praktisch leiderschap.

Interesse?

Laat het ons weten via het contactformulier of neem telefonisch contact met ons op (zie hieronder).