Welkom

Ons doel is het bevorderen van onderzoeksgesprekken waarin deelnemers nieuwe inzichten en handelingsperspectieven verkennen. We werken met de socratische methode. We leiden filosofische gesprekken en we trainen mensen in het leiden van die gesprekken. We begeleiden organisaties in visieontwikkeling met een aanpak die nauw aansluit op het socratisch gesprek. We faciliteren bestuurders in scenariodenken met behulp van de scenariomethode. We trainen kunstvakdocenten en museumdocenten met Kunst & jij. We schrijven artikelen en handleidingen en publiceerden het boek Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015).

Socrates (470-399)

Blog en nieuws
Onze blog verschijnt op hetkind.org en hier. Onze gratis nieuwsbrief vol nieuws verschijnt enkele keren per jaar. Mis ‘m niet en schrijf u hiernaast in.

2e druk in de boekhandel:

Filosoferen aan de keukentafel

Een filosofisch gesprek is interessant en verrijkend. Maar hoe pak je het aan? We schreven Filosoferen aan de keukentafel: recepten voor een goed gesprek. Lot Douze van boekhandel Over het Water, Amsterdam-Noord: “We hebben het uitgeprobeerd: handzaam en heel bruikbaar. Het werd een mooi gesprek met nieuwe inzichten.”
» Lees meer

Voordeel van de twijfel: scholing in burgerschap
Samen met onderwijsadviesbureau Het ABC ontwikkelden we een onderwijsconcept voor scholing in burgerschap. Uitgangspunt: twijfel is het ontstekingsmechanisme in kritisch kijken en luisteren.  Twijfel kan je brengen tot het vinden van een inzicht en het hoogstpersoonlijk nemen van verantwoordelijkheid. » Lees meer

Utrecht, vrijdag 7 september 2018: start open basiscursus Leren filosoferen
Iedereen die op professionele wijze filosofische gesprekken wil leren begeleiden, kan meedoen aan deze cursus op 5 vrijdagmiddagen van 13.30 tot 16.30 uur in het UCK, Domplein 4 (vlakbij CS) Utrecht: 7 september, 21 september, 5 oktober, 2 november en 16 november 2018. De kosten bedragen € 555,00 inclusief het boek Filosoferen aan de keukentafel. Lees meer of meld je aan.


Filosoferen over geluk in Zuidoost
Filosoferen over geluk in Zuid-oost
Voorjaar 2017 verzorgden we zes lessen voor groep 6 van Onze Wereld, een basisschool op levensbeschouwelijke grondslag in Amsterdam-Zuidoost. De leerlingen filosofeerden over waarden, regels, zelfkennis, vriendschap en geluk. Hoe kijken ze erop terug? » Lees meer

 

 

‘Dit opent nieuwe perspectieven’
Stok van den BurgEen geslaagde dialoog kan direct of indirect veel bijdragen aan de kwaliteit van dienstverlening. Dat is het idee achter de introductietraining Stel een vraag die werd gevolgd door 12 GGD- en brandweermedewerkers van Veiligheidsregio Kennemerland. Clustercommandant Van den Burg van Brandweer Kennemerland (links) blikt terug.
» Lees meer

 


‘Geen sprong in het diepe, maar een goed begin’

Linda_van_Boxtel3Hoe is het eigenlijk om een cursus bij ons te volgen? Linda van Boxtel (1980), dramadocente op het Jacob-Roelandslyceum in Boxtel: “Filosoferen met leerlingen leek mij vooraf een sprong in het diepe. Door de cursus Leren filosoferen zette ik de eerste stappen. Behoedzaam, maar stevig en goed ondersteund.” » Lees meer